Diviziunea

The CrackTe simţi singur ca-n codru, în ciuda faptului că în jur e o hărmălaie de neoprit. Vrei şi tu să intrii în rând, să faci parte din gălăgie, dar condiţia ta umană te impiedică. Eşti cimentat pentru o veşnicie ca să te simţi izolat. Tu dai voce gândurilor tale şi chiar strigi, dar tu eşti singurul care te auzi. O erodare lentă a spiritului tău se produce ca urmare a singurăţii interioare. Menirea ta în viaţă, de a fi izolat şi un element izolant pentru cei cu care intrii în contact, te scufundă în apus. Trăieşti din inerţia imensă cu care ai fost înzestrat în minutele primordiale ale vieţii ce acum o deteşti. Conştient de imensitatea metagândurilor tale încerci să te prinzi de mână, astfel încât să opreşti înecul neuronilor. Ani şi ani, un război tacit şi rece se va menţine, un război în care armele sunt cele două extreme ale gândirii omeneşti. Pe rând, iraţionalul şi raţionalul, vor juca rolul de zmeu sau de zeu. Iar ca în orice război, cel situat între cele două forţe oponente, are de pierdut cel mai mult. Tu eşti mediatorul. Mai vrei să continui?

Înainte de mâine

Un nou articol imaginativ :).

Selfish În umbra marelui Creator stai tu acum şi te rogi a pagubă, sumbru şi dezinvolt. Vorbele-ţi vibrează prin ţeastă străpungând gândurile ce acum-ţi sunt singure pe stâlp. Murmurul profund şi clar în peisajul gol al nopţii cristaline, îngână o odă dedicată propriei fiinţe, particularizându-te prin egoismul prea nefericit. Programezi prin vocalele tale un cântec posac ce are să-ţi spele creierii adormiţi peste zile şi nopţi. Neînfricat de cel ce-ţi umbreşte calea verticală, continui pe orizontalul făgaş apucat în tinereţea-ţi superficială, făgaş ce mâine te va cufunda în culori mate. Silueta-ţi nedesluşită acum tremură la adierea celei mai mici frunze din copacul cel înalt. Uitat de ceilalţi, uiţi la rândul tău de toţi. Nepăsător, sub stelele înflăcărate, aflat în beţia divină, adormi lent, iar mâine o vei lua de la capăt şi mai încrezut.

Noa, că super o fo'.

Elpis în transcendent

A possible ending La lumina lunii din reflexia oglinzii realizezi că vrei ceva, simţi nevoia urgentă de ceva, nu ştii ce, dar vrei. Zile întregi, săptămâni ai ştiut că e ceva, dar acum o droaie de molecule încep să-ţi iasă pe suprafaţă, membrele superioare-ţi tremură. Literele carbonizate se scurg făr-de sens pe hârtia gălbejită, iar în firavele tale degete, înroşita sapă îţi pare acum prea grea. Triştii pereţi intraţi în rezonanţă cu gândurile tale ce năpădesc printre neuronii ce se îneacă în materia cenuşie, fac o muzică ce izgoneşte muştele îmbătrânite. Acum şi aerul îţi pare că se pripeşte să îţi asigure plămânii oxigenaţi. Brusc! O clipă divină de claritate devine eternă şi poţi să vezi în tine. Ce vezi? Ştii ce este? E un gol adânc şi profund în fiinţa ta. Un gol ce a crescut cu anii, iar acum stagnează ca să-l poţi studia. Şi tu stagnezi cu spor şi nu mai poţi face nimic chiar dacă acum înţelegi ce a fost şi ce e. Acum vrei să faci ceva, nu se poate. Actualmente totul are o aura cu greutate sentimentală, totul este aparte. Mişcările-ţi par un dans sublim în apă, un dans în care corpul nu se mişcă, ci rămâne pe loc rânjind parcă la ceva ce a fost. Respiraţia îţi este de prisos. Sus şi jos sunt totuna, iar stânga - dreapta sunt noţiuni arhaice. Culorile s-au spălat toate. Albul şi negrul s-au contopit într-o substanţă atonă şi eliptică de formă. Particulele de praf îmbibate de strigătul trecutului, în aer stau acum uimite de feeria monotonă a momentului. Fotonii înnebuniţi de mirajul esteticii eternităţii uită să mai perpetueze lumina în unghiurile mai ascunse ale elementelor ce formează decorul sepiat. Timpul trece foarte lent, dar îţi place. Te vezi cum eşti înlocuit de un altcineva şi totuşi nu faci nimic. Stai perplex şi încremenit pentru o eternitate suspendat în eterul imens. Trenul de gânduri interne în gară e oprit, a îngheţat şi vatmanul, şi se zdrenţeleşte cu trecerea timpului efemerid. Ani şi ani, secole şi milenii trec prin tine, dar tu tot dispărut rămâi într-un punct fix.

Ai fost şi tot crezi că eşti.

Reflexie în literă

Dacă cineva se plictiseşte:

În faţa flămândei oglinzi stau şi îmi privesc gândurile reflectate în culori mate. Plouă în litere, şi-n foaia galbenă se scurge timidul Chronos fără să lase urme printre rândurile şterse. Lumina din spatele degetelor încleştate pe creasta muntelui de rateuri solemne, vibrează în parfumul de călimară fără să trezească fotonii adormiţi. Timpul se-ntrece cu cadenţa aritmică a cordului veşnic roşu de prisos. În dosul ferestrei, pe bolta îngheţată ce stă să se prăbuşească aleargă norii fugăriţi de vânt, stârnind hohote printre florile îmbătrânite prematur. Numai tu, veşnicul copil, izbit de impalpabil, simţi cum îţi adoarme materia pe scaunul tronificat, scufundându-te într-o noapte subatomică... Veşted şi aburit, praful se adună în straturi, sepificând mişcările lui Chronos.

Happy end.

Imposibilism

Venind dintr-o lume de un negru prea clar în noaptea cenuşie, m-am pus a scrie pentru cei ce ştiu că nu există, dar poate au fost, pe orizontul abisal. Un gând vertical d-un sumbru minut sclipea pe cerul întunecat spunându-mi cât de efemeră e clipa cea lungă care e mult prea importantă în schiţa şubredă a destinului. Adierea suavului vânt îmi încrestase între neuronii hiperactivi ai actualei generaţii o plăcută umbră de o potenţială escapadă în transcendent. Aflându-mă în postura de scrib latent, îţi conturez o lume construită numai pentru spiritul tău într-un cub autonom ce se micşorează sfios pe zi ce trece. Dorinţa ta de a contribui la schimbarea schiţei trasate din linii subţiri şi străvezii, îţi este suprimată de clipa primordială, de primul inocent minut din lungul şir al zilelor ca noaptea. Sufletul scufundat în aerul insuficient, trebuie să-şi găsească hrana în efemerul etern al clipelor tot mai rarefiate ce sclipesc pe pânza vieţii. În imposibilitatea de a cuprinde văzduhul trăirilor ce se scurg ca leucocitele prin venele corpului tău, poate, în schimbul eternei bătălii, vei mai prefera liniştea.

Ora 12. Închiderea.

Réthorique

Another writing of mine. This is something different, ironic style.

Réthorique Ce eşti tu când cu ochii tăi străvezii şi egoişti te uiţi în sfintele cărţi şi citeşti nişte litere mici ce-ţi par mai mult furnici? Armonia şi semantica literelor luate ca un întreg unitar, ţi se scurge prea repede printre sinapsele blocate din ţeasta-ţi fragilă şi zâmbeşti anorexic ca un naiv profesionist la multitudinea de cuvinte ce par a fi înşirate pentru a-ţi pierde timpul prea puţin preţios. Când nici foaia nu-ţi mai este de folos, dai uitării şi ultima speranţă a noastră. Ce îmbinare magică de litere timide te-ar putea defini(i) pe tine, cel ce te regăseşti în lumea stâlcită, dar multă?

/dev/null

În cercul tău

Venind dintr-o lume umedă, unde gândurile curg în şiroaie de lacrimi impure, privesc agale spre cerul golit de apa oceanului adânc şi plin de licurici flămânzi, în întunericul călduţ al primăverii ce se aşterne peste văzduh. Stau aşteptând apariţia sfioasei sfere neincandescente de pe boltă, şi simţind, parcă, materia vibrând prin aerul plăpând din pricina florilor ce ies lent din ademenitorul pământ, o bucurie imensă mă cuprinde, asistând miracolul vieţii noi. Trăirile şi freamătul naturii aflate în pragul unui nou început, se transformă în cuvinte ce vestesc metamorfozarea împrejurimilor. Însă, răcoarea iernii încă prezentă-mi îngheaţă neuronii fragili, iar pleoapele-mi cad ca doi stejari, încetând a mai scrie p-ascunziş în lumina stinsă. Aşadar, sub luciul potolit al boltei, adormit dus, visele lacrimilor se prefac într-o datorie nejustificabilă, iar datoria, peste noapte, e dorinţă, dorinţele - vise.

Ditto

Ultimul zid

The saga continues, another Romanian artistic writing.

The throneStând pe tronul întunericului ca o ciripă pe casă, în vântul aspru de iarnă cristalină, mă uit în jur, în luminişul fragil de dincolo de fereastra aprinsă, şi vãd în profunzimea lui o lume care încântă printr-un farmec aparent. Înceţişor, cuvintele din lumea lor încep să se audă ca o şoaptă, gâdilându-mi timpanul ascuţit de peste ani şi ani. Totul este în van când fiecare slovă din spusele lor şoptite, este o pură efemeră. Un zid inconfundabil filtrează ploaia de vorbe cu scopul de a lăsa perplexă fiecare unitate umană. Astfel, zilele continuă într-o aşa zisă linişte, aflându-mă în cutia pandorei ce are menirea de a balansa într-un mod coerent evenimentele şi repetiţia cotidiană.

Mulţumesc că ai citit.

Ocean de stele

Romanian "artistic" writing.

După cum am anunţat într-un mesaj precedent, voi mai avea scrieri de acest fel. Iată prima:

Aplecat, pe bancă, privesc agale spre griul timpului modern şi simt mireasma grădinii de flori de primprejur. Sus, un adânc ocean de stele sclipeşte şi stă să se prăbuşeaşcă peste vegetaţia multicoloră ce în neştire zâmbeşte şi se mişcă mladios în vibraţiile prea fragilului vânt. Iar eu, stând nemişcat, mă las cuprins de muzica creată de neuronii gânditori... O muzică pustiită de note şi de ritm, care lent se transformă în frica palpabilă de dincolo de uşa cutiei. Închizând ochii, o transpunere în planul viselor spulberate, devine aievea, iar restul se mistuie prea rapid pentru a mai fi o lume reală.

Ditto.

Radio dedications

Hi, again! :)

I am publishing radio dedications I've written in my spare time for a national Romanian radio station. They are all in Romanian, so, I apologize for the inconvenience. The station is named Mix FM, you may listen to it at www.mixfm.ro. Most of them are by me, those marked with "Mihai", are by my twin brother :).

Sper să vă placă acest tip de scrieri :). Gânduri mici şi sintetice. Toate dedicaţiile au fost citite cu voce tare pe post, chiar dacă unele sunt poate prea lungi. Voi mai scrie astfel de lucruri în blog-ul acesta.

Dorim să mulţumim în acest blog tuturor prezentatorilor care au citit aceste dedicaţii pe Mix FM. Le dorim ca această emisiune să aibă o viaţă lungă.

Sunt ordonate cronologic, cele mai noi sunt primele, cele mai vechi ultimele.

Mihai 04/02/2007 21:34

Luna răsare serafică în valurile adânc întunecate ale nopţii. Dimprejurul ei, bulbii strălucitori şi nemuritori înfloresc pe cer, dând un parfum abia simţit. Eu plutesc pe sunetele petalelor din paradisul depărtat, ce-mi colorează viziunea-n felurite nuanţe. ROBO Design vă doreşte să aveţi o plută frumoasă şi un voiaj colorat de parfumuri serafice. Audiţie plăcută la Frank Sinatra.

04/02/2007 22:14

Ca un visător ce se teme de propria sa umbră, în întuneric cu un condei gol, aşezat aparent liniştit pe jilţul iluzionărilor, stau şi scriu în strălucirea pâlpăindă a lunii ce prin fereastrã aşterne o fermecătoare vrajă ce inevitabil te topeşte încălzindu-te cu o bucurie ce n-are seamăn. Slovele pale se scurg încetişor printre degetele ce lin dansează după ritmul inimii ce saltă de mângâierea astrelor de pe prea curatul cer. Obosit şi desfrunzit de ceasul târziu ce trece molcom, pleoapele se apleacã trăgând cortina peste sceneta ce s-a încheiat. În culise, o dedicaţie s-a întrupat din literele proaspete. De pe culmea zenitului meu, ROBO Design, vă urează tuturor să aveţi o săptămână bună, spor la lucru şi deschideţi ferestrele, să intre lumina. Chris de burgh.

03/02/2007 20:02

Lucid Dreaming Parfumându-mã timid ca o furnică, pe bancă, realizez că soarele deja începe a se preface în cenuşă aurie. Mii şi mii de floricele parfumate-n tot atâtea culori vesele, acum încep să fie tot mai palide, căci cu ale lui braţe, întunericul zugrumă, din văzduh, întregul necuprins, prefăcând pustiul palpabil şi omniprezent, iar liniştea de cristal e viaţa. Îmbătându-mi ochii cu gânduri de-o fantezie colerică ce încetişor se aprind, împreună cu miile de suflete luminoase aşezate parcă pentru eternitate pe boltă doar că să călăuzească omul p-un drum de noapte. În pâcla feerică ce mă-nconjoară, aud cântul duios al unei lalele îmbujorate ce dansează ca o petalică în adierea vântului metalic ce acum îmi suflă-n ceafă trezindu-mi fiori din alte vremuri. ROBO Design vă urează vise plăcute în lumina lunii, un sfârşit de săptămână colorat, iar noaptea aceasta să fie cât mai parfumată de cuvinte cu litere prietenoase. Audiţie plăcută la Mylene Farmer - Désenchantée.

Mihai 28/01/2007 20:51

Culorile vesele ale cerului de seară târzie mă transpun în paradis, unde frumosul se poate regăsi în invizibilul monoton al zilelor. Lumina rotundă de pe cer mă aşteaptă şi-mi zâmbeşte când mă vede. Însă eu ştiu că ea e prea departe: rămân pe bancă, răcorit de adierea vântului albastru. ROBO Design doreşte consumatorilor MixFM numai respect. Melodia dorită: orice de la Frank Sinatra.

28/01/2007 20:40

Scufundându-mă printre formaţiuniile de neuroni ce-şi duc traiul nociv, mă regăsesc într-o pădure stinsă de trecutul vijelios al propriei mele fiinţe ce cu fiecare zi învaţă ceva nou, dar cu toate acestea un fenomen de eroziune internă se petrece, proces ce pare a se scurge din transcendentul intangibil al firii omeneşti. Însă, această acţiune reuseşte să menţină în viaţă hoardele de celule regăsite-n fiecare strat de evoluţie a ansamblului biologic din ce se constituie omul. Dincolo de aceste firmituri textilistice, un gând, firav ca firul de iarbă îmbibat de apa proaspătă a lacrimilor scurse din nourii grei, se decolorează scurgăndu-se pe hârtia de sub degetele plăpânde şi invizibile ochiului nepriceput... Astfel, cu ajutorul fiecărui element ce mă înconjoară, o dedicaţie întârziată vă cutremură micul timpan. ROBO Design vă urează tuturor să aveţi succes în noua săptămână, iar ca întotdeauna, să fiţi buni... şi lucrativi. Din inima, nu din cord, vă doresc audiţie cât se poate de plăcută la Alizée. că doar nu se va opri vântul precum cuvântul pe hârtie.

Mihai 21/01/2007 21:21

Invizibili dar unii simţiţi, urcăm scările nemuritoare ale paradisului în văzduhul vid al universului paralel ce ne aparţine. Jocul s-a stins iar acum căutăm nemulţumirile în petale, în oglinzi, în destin. ROBO Design vă doreşte ca, plictisiţi de eternitatea nemulţumirilor găsite, să nu uitaţi de fulgii de neauă, şi de zâmbetul fiinţelor dragi. Audiţie plăcută la Demis Roussos.

20/01/2007 19:42

Cu tot insuccesul timpului pierdut în van, roadele de dinainte menţin un aer de o reuşită perpetuă ce încă înfloreşte în văzul plebei nepricepute ce se înclină în bătaia vântul aspru... spre un abis cultural şi spiritual ce va inflama în mod nebănuit viitorul însufleţirii marilor aspiraţii omeneşti. Stând în umbra falnicelor şi greoaielor litere ce măresc taina necuprinsului întuneric ce are să se aşterne pe urmerii suavi ai copilului ce azi zâmbeşte prea naiv, încep a dansa ca o balerină cu ale mele degete pe foaia îngălbenită-ntunericul prefăcut în perle, iar în urma paşilor mâinii mele, o dedicaţie prelungită de năduful ascuţit al plămânilor, va răsuna ca un tunet purpuriu. ROBO Design vă urează tuturor să aveţi un sfârşit de săptămână cumpătat, chibzuinţă în treburile ce vă apasă pe umeri şi nu în ultimul rând... să fiţi paşnici precum o frunză în lumina soarelui. Chris de Burgh, vă rog.

14/01/2007 20:36

În odaia mea etern ocupată, stau eu preocupat de literele pixelate, iar o lumină sfioasă şi optimistă se răsfrânge în obstacolele ce constituie decorul de dinafarã. Un joc de lumină şi culoare înveseleşte odaia în micşorare, totul pare a fi o muzică lentă din amurgul frunzelor de toamnă ce gâdilă gâzele muncitoare. Inspirat de feeria sublimă a zilelor senine, ROBO Design vă clădeşte o dedicaţie din slove arămii. Să aveţi o săptămână sfântă ca stele de pe cer, iar lumina zilei ce intră pe fereastră, să fie cât mai stralucitoare pentru voi. În final... Alizée.

01/13/2007 21:04

Cu o floare-n mânã, între betoanele omniprezente, stau eu cufundat şi poleit de gândurile reci şi gri ce răzbat printre neuronii flămânzi de frumuseţea naturii. Un gând aparte îşi face simţită prezenţa în sufletul singuratec. Este dorul şi amintirea frumuseţii naturale din îndepărtatele zări. E o efemeră a paradisului pierdut hrănită de gânduri ce vibrează în această dedicaţie. Vă urez tuturor o seară plăcută şi veselă. Să fiţi bucuroşi... Chris de Burgh şi domna în rosu vă încântă.

07/01/2007 20:56

Încercănd la lumina copacului bătrân să adorm, am realizat în tihnă că sărbătorile au trecut ca o furnică pe sub căciula mea, iar nimeni nu a trăit sărbătoarea de a fi împăcat cu sine şi de a trăi o emoţie specială, emoţia de a fi cu cei dragi, pe prispă, în soarele de toamnă încă vie. Fiecare, mulţumindu-se să materializeze sărbătorile şi să se desentimentalizeze cu fiecare minut ce-şi adaugă, numai decât să îmbucure comercianţii. Cu primul zâmbet de duioşie duhovnicească, din acest an, în ceas târziu, încerc să retrezesc un gând de bucurie şi lumină interioară cu o dedicaţie pentru voi. Vă doresc tuturor La Mulţi Ani, să aveţi sănătate şi bucurii în noul an. Fie ca 2007 să vă aducă bucurii câte litere-n dedicaţia asta. De la ROBO Design... Alizée, că să ne vânturăm de ceea ce a fost.

17/12/2006 19:44

Într-o lume liniştită, dar vie, un mic gând de temere profundă se află aprins în mintea omului ce se micşorează încetişor, zilnic la lumina zilei stând la geamul postului de lucru. Războindu-se cu particolele vieţii ce încarcă mişcările de mult îngreunate, viitorul desprins din trecutul regăsit sub multe alte forme, răzbate în textul scris in ultimele ore ale zilei ce trecuse ca un minut dilatat greoi. ROBO Design vă urează tuturor un început de săptămână hrănită de cunoaştere asiduă şi să fiţi împăcaţi cu ceea ce cunoaşteţi. Vă doresc să aveţi audiţie plăcută la necunoscuta Alizée.

Mihai 16/12/2006 20:03

Globurile de Crăciun împodobesc cerul cristalin al nopţii de vid. Parfumul pur al miresei nopţii stăpâneşte spiriduşii ce se întrec cu pregătirile. Cu toţii aşteptăm să ne aducă înţeleptul cadouri. Acoperit cu pătura albă a iernii, ROBO Design vă doreşte căldură şi linişte-n pomul de Crăciun.

10/12/2006 21:37

Printre snopii de paie, văd aievea pe drumul pietruit de ţară o caleaşcă trecând prin faţa curţii, praful îmbietor printre razele serii timpurii de-o iarnă frumoasă trezeşte o imagine vie a clipelor frumoase petrecute în liniştea timpului trecut şi mă prefac, încetişor într-un colb de ceaţă pură în seara ce are să vină peste desişurile de ceară. În lumina soarelui deja apus, apăsând silabele grele ale stelelor de pe cer, vă spun tuturor să ascultaţi cu duioşie de cei ce vă vor binele, să petreceţi alături de cei dragi cât mai mult în linişte şi să aveţi o săptămână plăcută precum basmele din copilărie. Audiţie plăcută tuturor în lumina muzicii Alizéeice.

Mihai 09/12/2006 22:49

Crinii au înflorit strălucitor pe valurile albastre ale cerului. Parfumul lor străbate infinitul necunoscut şi mă face să visez mai mult, şi mai mult, la zilele de primăvară. ROBO Design doreşte tuturor doamnelor şi domnilor cele mai frumoase flori de pe bolta senină a vieţii. Melodia: orice de la Demis Roussos.

03/12/2006 21:07

În scutul de căldură, într-o lumină aurie de seară senină de toamnă, privesc îmbătat la frumoasa Spica cum din neant apare încetişor zâmbind cu a ei lumină pe înalta boltă cerească prevestind apariţia lui Arcturus. În această feerie de frumuseţi celeste, ROBO Design, din a lui odaie vă pictează o dedicaţie. Vă rog să aveţi o săptămână nouă şi înstelată, neînsetată după avuţie şi să aveţi linişte sufletească. Ciripind de dor după o vară caldă, vă cer Alizée - Veni Vedi Vici.

Mihai 26/11/2006 22:21

Numărând stelele, pe o bancă de lemn, în curtea casei, unde mirosul de crin trezeşte stelele nopţii, şi adoarme soarele, ROBO Design vă scrie o dedicaţie. Vă doreşte tuturor să simţiţi mirosul şi culoarea stelei voastre. Melodia Chris de Burgh - Lady in red.

Mihai 25/11/2006 21:38

În umbra soarelui, stelele strălucesc vesele pe rochia albastră a reginei de lapte. Ascultând ritmul vântului, ROBO Design culege floare albă de pe câmpia albastră. Mirosul de paie din căpiţele de pe deal se simte la fel de intens ca răcoarea serii. ROBO Design vă doreşte o seară lirică, şi să vă simţiţi complet relaxaţi. Să fie Chris de Burgh, Missing you.

19/11/2006 21:58

P-un picior de pai, c-o gură de rai, iacă vine-n cale un crai să vă spuie c-un grai dulce o dedicaţie lânoasă. S-aveţi o săptămână spumoasă, o duminică mai frumoasă şi cu un gând de o sfioasă sănătoasă, ROBO Design vă spuie noapte bună.

18/11/2006 20:03

În soarele de seară al toamnei târzii, dar caldă, o frunză mare cade lin în palmele mele; cuprinzându-o cu un calm aparte un suflu lăuntric se stârneşte, este bucuria liniştii în natură ce puţini au plăcerea de a o trăi. Cu frunza verde şi frumos mirositoare, o iau jos la vale, prin pădurea mare unde totul e ca o feerie bogată: copaci-nalţi, mari şi plini de taine strânse peste ani şi ani, flori colorate în culori rar întâlnite şi păsări fermecate încântă auzul. Luând un fir de iarbă verde încep a vă scrie o dedicaţie ce prin pădurea densă va răsuna. Cu litere mărunte şi suave vă doresc tuturor o zi frumoasă, să aveţi parte de o sâmbătă aparte şi sper că veţi asculta cu duioşie pe Alizée.

12/11/2006 19:28

Acolo, în îndepărtare, o luminiţă pâlpăie în întunecimea densă pentru fiecare om ce în chinurile sale zilnice se zbate pentru a ajunge la un nivel mai sus, iar pentru orice astfel de lumină fragilă un sfârşit se apropie cu o viteză tot mai mare, nimicind totul din văzduhul mic. Inspirat de oamenii ce parc-aşteaptă în întuneric să se ducă mai departe, iar timpul să-i prăfuiască, nerealizând că lumina din văzduh este stinsă de o vreme bună, vă scriu o dedicaţie a căror litere etern strălucitoare vor rămâne un intermediu de exprimare eficientă. Vă doresc tuturor să aveţi o autocunoaştere cât mai profundă, să tineţi cu mândrie de ţinta voastră în această lume şi să fiţi călăuziţi de bunătate. Lăsaţi-vă cuceriţi de Alizée - Veni Vedi Vici.

[Data necunoscută]

Ieşind tiptil dintre perechiile de copaci adormiţi în noaptea senilă cu stele plăpânde ce de-o eternitate sclipesc făr'de sens pe boltă, având un creion sleit de munca timpului, încep a vă scrie o dedicaţie mititică, vouă, celor ce ascultaţi acest post de radio. Vă doresc tuturor să aveţi voie bună, spor la lucru şi să descoperiţi cu bucurie noua melodie de la Alizée.

05/11/2006 19:57

Având dreptul de a scrie pe timp de-o seară cioară, un fior de săptămână (chioară) bună mă cuprinde în val de scrieri simpliste. Pe-ntuneric, pe d-ascuns sub o frunză de Arganacée, voi scrie o pictură în cuvinte amorfe. Eu, de bună voie şi nesilit de nimeni, ROBO Design, cu mâna pe tastatură, vă fac o dedicaţie pe ultra-scurte. Casă de piatră celor ce sunt proaspăt căsătoriţi, somn uşor pentru somnoroşi, spor la lucru pentru cei ce muncesc din dragoste, iar cei cu nimicurile, să aveţi parte de ce meritaţi. Vă felicit pe toţi cu Mylene Farmer.

04/11/2006 19:46

Printre fulgii jucăuşi ce îmi acoperă înalţii falnici umeri, stau întunecat în gerul nemilos al toamnei posace, iar un cristal săgetător străpunge necuprinsul determinând apariţia unei dedicaţii compusă de ROBO Design din litere reci, dar strâns legate între ele. Fie ca în această săptămână căldura să fie un amic pentru eternitate, frigul un cuvânt de decoraţie artistică, iar restul să fie ca luminiţele colorate de pe cerul cristalin. Din suflet pentru cei ce ascultă, Alizée să fie.

15/10/2006 21:08

Stând într-un compendium infinit al timpului etern şi perpetuu azi, sfâşiat de neştiinţa zilei de azi şi încercând să străpung nevăzutul prin eterna evoluţie a cunoaşterii individuale... ROBO Design vă sărută cu o dedicaţie lipsită de voioşie. Vă urez să fiţi cât mai aproape de sintagma arhicunoscută ... a-toate-ştiutor, fie ca orice test de perspicacitate, anduranţă psihologică sau fizică, şi de inteligenţă ... să fie pentru voi o floare la urechea dreaptă. Şi nu în ultimul rând, pe frontul de luptă, să aveţi o săptămână precum precedenta. Audiţie plăcută la ce vreţi voi.. că Alizée nu merge. Recomand Chris de Burgh

14/10/2006 19:22

Într-o toamnă pustie de octombrie, în camera mea goală, lângă scaun stau eu, cu o hârtie pur-albă şi lipsit de eternul şprinţ creativ, m-am pus a vă scrie o dedicaţie pe peretele vidului. Vă urez o seară plină de entuziasm omniprezent, o duminică plină de soare ca metaforele dulci din poezii, iar o săptămână împlinită de o multitudine de reuşite ce au să vă lase zâmbind peste zile şi nopţi. Din partea ROBO Design, audiţie plăcută la Alizée, că doar vântul nu stă, precum cuvântul scris.

13/10/2006 22:19

Stând pe malul Mureşului, într-o zi de Iulie, privesc agale şi făr-de sens. Împrejur mii şi mii de floricele palide, doar una zâmbea drăgălaş cu al ei glas ce suna ca o păsărică fermecată. ROBO Design parfumează auzul ascultătorilor MIX FM cu o dedicaţie simplă, de sfârşit de săptămână. Să aveţi un sfârşit de săptămână apoteotic, frunzele toamnei să nu vă stea în cale şi să nu uitaţi de frumoasele patriei. Vă doresc audiţie plăcută la Celine Dion - A new day has come.

08/10/2006 20:57

Soarele apune, într-o zi de duminică, iar la Mix FM, vestit de un glas duios, răsare un alt soare. Ascultătorii timizi se adună să asculte vibraţiile fragile ale corzilor vocale, ca droaia de ciupercuţe după o ploaie fină, în pădurea pictată-n culori eterne. Un ascultător mititel îi dedică făpturei zâmbitoare de pe tronul cenaclului... o melodie special pentru ea, Celine Dion.

08/10/2006 18:48

Deasupra codrului stufos, cocoţat pe un vârf de iarbă, admir mândra pustietate a toamnei... sub înalta boltă înstelată, vântul şuieră şi alienează sâbiile verzi, de acum... rărite. Coborându-mă... un dor de a scrie în feerie mă cuprinde; din multitudinea de picturi literare, pentru voi, ROBO Design alege o dedicaţie parfumată în culori de octombrie senin. Fie ca săptămâna ce vine, universul să fie creaţia voastră, florile - gândurile, iar miresmele vibrante ale codrilor ce dansează în vânt, să vă descreţească frunţiile în clipele mai grele. Vă urez audiţie plăcută la Chris de Burgh.

07/10/2006 20:49

Ascultând picurii de toamnă, octombrie pare mai sigur, literele neiniţiate pe foaie curg ca musculiţele firave, venite să mănânce. De pe un scaun etern ocupat, ROBO Design vă scrie o dedicaţie inspirată de picurii ce curgând, albesc fereastra, în mod frumos. Să aveţi un octombrie frumos, iar iarna ce vine să vă ofere ocazii frumoase prin care să vă reamintiţi de cei dragi. Audiţie plăcută la ... orice în franceză. Dar să fie Akizée. :)

06/10/2006 22:37

Într-o lume adâncă, albastru întunecată, raze strălucitoare şi plăpânde străpung nevăzutul, iar din tot ce mişcă, particole mari şi fermecătoare ţâşnesc ca o apă dintr-un izvor cristalin; leneş, ROBO Design vă scrie cu mişcări mlădioase, inspirat de lumea vie, o dedicaţie ce rămâne pe fundul abisal al timpului. Să aveţi un sfârşit de săptămână liniştit şi lipsit de temerile zilei de mâine, frumos ;), iar fiecare mişcare a voastră, să fie fermecătoare şi să gâdile necuprinsul ochiului. În încheierea acestui mesaj, în nespusa lume a tainelor, o comoară mi se arată, într-un cuib luminos: Alizée ! :)

01/10/2006 19:48

Mergând pe un drum de seară, ce duce spre o toamnă bătrână, de mână cu un greieraş, cântăm o doină delicată pentru stelele ce răsar în cale, iar ROBO Design vă scrie o delicaţie pictată-n cuvinte fragil alese pentru cei ce au timpan s-asculte. Să vă fie frunza, frunză, voia-bună şi mai bună, săptămâna ce vine şi mai reuşită decât precedenta, iar lumina soarelui să vă lumineze nu doar inima. Urez tuturor ascultătorilor audiţie plăcută la delicata Alizée. ;)

30/09/2006 21:03

Stând în fundul odăii, în faţa oglinzii, la o lumină sumbră ce pâlpăie mai des decât bătăile inimii, fiind inspirat de imaginea din oglinda fumurie, ROBO Design vă încântă cu o dedicaţie ce are să rămână în trecut, uitată de tumultul etern mai rapid. Cu toate că această seară se scufundă-n noapte, voi trebuie să rămâneţi veseli, dornici de munca zilnică şi să nu demisionaţi viaţa verticală pentru una orizontală. Vă urez din aburul nopţii noapte bună, iar Alizée să vă-ncânte.

29/09/2006 22:41

În lumina lămpaşului de seară, la fereastr-ascult cum vâjăie pacea aşternută peste meleaguri, inspirat de exploziile de licurici de peste drum, ROBO Design vă dezmierde cu o dedicaţie plăpândă, ce cu fumul literelor are să vă înduioşeze sufletele voastre. Vă doresc să aveţi un sfârşit de săptămână liniştit, lipsit de repezeala eternă a săptămânii, cei dragi să vă fie aproape, iar sufletul vostrul să fie bogat mirositor ca toamna aurie. Audiţie plăcută la... ce alege DJ-ul.

24/09/2006 20:17

Din bogatele lanuri de grâu din Normandia, mergând spre înaltul Turn Eiffel, auzind zurgălăii turmelor lui Napoleon şi văzând în îndepărtări înalţii falnici munţi Alpini, ROBO Design vă aduce sfios în dar, cu ocazia zilelor francofoniei, o dedicaţie inspirată de mult prea frumoasa Corsica. Să aveţi parte de o săptămână frumoasă, lipsită de ambuteiaje, să nu uitaţi de familie şi să fiţi plini, bogaţi, de nimic altceva, decât de bucurii care să vă încânte inima cea neostenită. Audiţie plăcută la o adevărată ajaxiancă, Alizée.

23/09/2006 23:05

Într-un ceas târziu de seară absurdă, din dosul sunetelor ce par a fi o muzică, ROBO Design descompune în mai multe note muzicale o dedicaţie versificantă pentru toţi ascultatorii nocturni ai lui Mix FM. Fie ca muzica bună să vă încânte viaţa de zi cu zi şi notele muzicale să vă fie nişte jucării, iar gălăgia să fie de domeniul trecutului. Vă doresc în mod călduros... audiţie plăcută... la Alizée.

22/09/2006 22:30

Dintre mii şi mii de fulgi, ROBO Design iese zâmbind timid, cu o uşoară melancolie, să vă încânte cu o urare simplă, din cele mai vechi timpuri pentru fanii Alizée: să aveţi parte de o viaţă uşoară, să nu uitaţi de cei din jur şi să fiţi productivi. Audiţie plăcută la Alizée, preferata voastră ... şi ... :)

17/09/2006 21:04

De sub stelajul plin cu borcane de miere, sub un capac plin de gem, ROBO Design vă face o strigătură în fel şi chip. Să aveţi parte de o viaţă dulce ca mustul de struguri, reuşitele să se ţină lanţ ca gelatina, iar somnul să vă fie plin de arome dulci ca stelele pâlpăinde de pe însufleţita boltă a cerului de toamnă jună. Să vă fie seara aceasta ca Alizée.

16/09/2006 22:06

Pentru a descreţii frunţiile ascultătorilor, ROBO Design revine cu un nou mesaj foarte special, inedit: toate cele bune şi audiţie plăcută la Alizée.

Mihai 15/09/2006 21:49

De pe câmpiile stratificate unde zboară fluturii ce alină pădurile cu parfumul lor, ROBO Design doreşte tuturor frumoaselor şi frumoşilor spor la învătătură-n noul an şcolar. Să vă încânte iarăşi Alizée.

09/09/2006 19:50

Din crângul fermecat unde păsările au adomit înflorind de cu zori, iar copacii viu coloraţi cântă o doină duioasă şi vântul înviorează florile zburând spre ţările calde, de sub o frunză bogată, ROBO Design iese să vă spuie împăcat, o urare din patru zări. Să aveţi parte de sănătate mai puternică decât trunchiul unui stejar, bogăţie eternă şi bucurii mai multe decât petalele unui trandafir proaspăt de primăvară. O melodie de la mine, din ciur aleasă... pentru voi, Alizée.

08/09/2006 21:43

ROBO Design, de pe cea mai înaltă culme a liniştii de toamnă, urează ascultătoarelor şi ascultătorilor, o seară mai plăcută ca toamna şi mai frumoasă şi bogată ca iarna. Vă dorim audiţie plăcută la Alizée, cu o melodie ce are să vă încălzească inimile bogate de duioşie.

03/09/2006 20:35

Din pădurea întârziată, prin nuferii galbeni ce-o-ncarcă, într-o zi de duminică luminoasă, ROBO Design urează şuierând de veselie, tuturor ascultătorilor Mix FM... să aveţi parte de o săptămână proaspătă ca o dimineaţă însorită dintr-o zi de primăvară, iar o viaţă ca o jună bombonică şi să aveţi bucurii strălucitoare mai multe ca stelele de pe înalta boltă. Audiţie plăcută la Alizée.

02/09/2006 20:43

De pe câmpiile agreste, sub cerul înstelat de toamnă tânără, ROBO Design urează bunilor ascultători ai radioului Mix FM, sănăte din plin, bucurii mai multe ca niciodată şi audiţie plăcută la eterna Alizée.

Mihai 01/09/2006 21:42

De la ROBO Design pentru gemenii Ubuntu şi Debian sănătate şi succes în afaceri, ştiţi voi care. Vă rog să daţi play la mp3-ul Alizée de la Moi Lolita. :)

20/08/2006 20:39

Vântul bate lin, iar soarele romantic apune, într-o căldură înstelată. ROBO Design dedică tuturor visătorilor melodia Tu es foutu de la In-Grid.

Vă mulțumesc.

Newer entries

Older entries

Please subscribe Subscribe to the RSS feed

Current page: 3 of 3.