Jarul rece

The cold ashes Încremenit între două extreme de posibile reacţii, te aflii acum neştiind ce să faci. După ce ai trecut prin jarul rece al lunilor, după ce sufletul a stat la rumenit îndeajuns pe frigarea ascuţită, înţelegi că nu poţi cere ca lumina cea dintâi, din vremea genezei, să emane căldură şi să producă fotoni şi azi. Chiar dacă totul a început cu un avânt ce nu poate fi definit decât ca infantilo-naiv, acum, în ultimul ceas... liniştea frustrantă, tăcerea încăpăţânată, au sugrumat stilul lacunar al magiei ce a fost şi n-a fost. Factorii ce transced limitele native omului, au prevalat încă o dată. Magia şi inocenţa, căldura şi bunătatea, toate au fost zadarnice, în ciuda strădaniei inşiilor ce orizontali ar vrea să fie. Luna tot rece şi pustie rămâne...

În dorinţi, zgârcit încep să fiu...

Alb mai roșu

The vision Alb. Totul e alb. Alb e cerul, albă e scoarţa terestră. Văzduhul întreg s-a îmbrăcat într-o mantie albă, imaculată. Nourii albi au plâns cu lacrimi de cristal. Lacrimi reci imaculate. Alb vremelnic. Numai tu, roşu, pătezi albul. Dâre roşii, în timp, şi riduri subţiri laşi printre mărgăritarele reci şi albe. Negru, e negru în sufletul tău. E un negru ce înghite totul. Singur, roşu în albul orbitor te aflii...

... sau, e un trandafir alb, pur?

Văzduh transparent

În câmpul pustiit stau acum, şi vântul extrem de rece îmi despică neuronii împărţindu-mi cortexul în două. În pustiul cristalin mă uit cu o sete inexprimabilă, mă uit în adâncul împrejurimilor şi doresc să văd luminiţe pe orizontul întunecat şi cleios, dar nimic. Totul este stins şi rarefiat, lipsit de esenţă şi de ce-i mai bun pe lume. Un aer de dezmăţ intelectual se simte venind din depărtare, trezindu-mi gânduri grele şi temeri profunde. Nihilismul e pretutindeni. Secundele se succed sacadând pulsul, minutele cad pe rând ca nişte tunete ce anunţă iminenţa orelor unse ce au să vină... adeverind vremelnicia fiecăruia...

Finito.

Metavăzul

The metasight Parfumul contururilor schiţei mă încântă prin vibraţiile neştiute odinioară. Dinamismul liniilor subţiri ce joacă un dans sublim pe foaie colorează acum minutele fugărite de slovele ce se scurg dintr-un izvor nesecat. Mii şi mii de contururi trasate de natură formează o schiţă fină din forme suple şi gingaşe. Vibraţia simţurilor respectabile se face simţită prin textura lor. Armonia graţioasă a picturii constituite din aceste curbe formează o suprafaţă fină ce prinde culori şi viaţă prin a lor mişcare. Sunt culori dulci ca o piersică fragedă şi bine rumenită în zi de vară. Undeva jos, în vale, doi munţi ademenesc aventurierii. Forma întreţinută de linii pluteşte într-o lumină ce-i favorizează fotosinteza zi de zi. În bulgări fluizi se organizează materia în parfumul colorat de timpul vioi care trece şi nu mai tace. Policromatica lucrării îţi grăieşte prin corzile unse de cerneala curată pe hârtia onorată de prezent. Cu un glas idilic, cuvinte firave şi rotunde prin semantică, elementele din imagine-ţi şoptesc. Doi aştri, plini de văpaie, strălucesc mai cu viaţă decât Luceafărul-Ciobanilor, încât întregul cer acum îţi pare un întuneric absolut. Iar sus, pe creste - în planul schiţei, un buchet de alte linii mătăsoase şi mult prea subţiri, lucesc în ploaia caldă de fotoni. Sprintene sunt gândurile frumoase ce pun în mişcare mecanismele interioare şi exterioare pentru ca acest desen animat să se desfăşoare. O reală reverie ţi se arată în timida ei splendoare ce-ţi încântă sufletul şi tot neamul impalpabil ce te defineşte. Pentru prima dată vrei să îţi foloseşti simţul tactil pentru a înţelege mai bine această capodoperă unicată. În relief cauţi acum înţelesul, dar găseşti în umbra lui doar parfumul lăsat în urmă de peste zile. Vrei să ştii cum e să strângi în ale tale palme puful hrăpăreţ al fructului descris prin formule estetice. Drăgălăşenia inexprimabilă a materiei ce uşor îşi schimbă forma, dar nu esenţa, face ca şi poneii să se întrebe de-i bine, de-i rău, căci în al lor cub se află totul. Liniştea sporeşte magia, cuvântul îngrădeşte expresivitatea momentului, iar trecerea lunilor face ca flama să se epuizeze. Numai Chronos amplifică temerea.

Cu o floare, primăvară nu se face... sau poate...

Descoperirea

The cube De când gândurile au început să îţi fie picurate printre neuroni, ştii că eşti doar o apă curgătoare în întunericul profund, bezna fiindu-ţi singurul amic existent. Simţi şi observi în tot şi în toate că apa este tulbure, murdară, dar nu realizezi în profunzime acest lucru, nu vezi, fiindcă bezna îţi îngrădeşte vederea. Dar, de când o crâmpeie de lumină a străpuns pâcla din cubul tău, ai început să te vezi. O apă plină de particule de felurite forme dansează în văzul tău, sluţenia momentului te înspăimântă, iar la fund... o suprafaţă râncedă şi mult prea accidentată ţi se dezvăluie în splendoarea ei supremă, făcându-te să-ţi pui la îndoială propriul Big Bang. Cutremurat de lumina ce-ţi dezvăluie crâncena privelişte, gheizere imense se formează în tine, în nucleul tău, determinând un dezechilibru de neînţeles în cubul tău aparent perfect. Iar când fragila glumină se epuizează, tu... în obscuritate, lângă bezna ta eternă, rămâi singur cu amintirea ce acum, în creier, neadormit te lasă în timp.

Apa trece, pietrele rămân.

Viitorul actualizat

Loneliness În aerul cristalin de toamnă, o frunză leneşă ce-mi cutremură nepalpabilul cade în palma mea. Sub stejarul scorţos şi invechit de atâta timp, stau eu singur privind lumea de pe câmpia pustiită. Firele de iarbă ce acum şi-au pierdut luciul din vară, în vântul blajin încearcă să danseze un vals pentru tine, dar acum prea târziu este. Pe cer, îţi citesc faţa de departe uitându-mă la prea palida lună, înţeleg că azi eşti, iar mâine nu. În seara târzie, ca o pânză de mătase, minutele petrecute în nocturnele de vară, strălucesc acum pe cer vorbindu-mi de feeria din cub. Şi totusi, o linişte fragilă s-a cuibărit pretutindeni, cu speranţa candidă de a ţine mult şi bine. Doar clopetele din îndepărtare mai tună-n cord din când în când.

Gata, acum poţi să respiri.

Intersecţia trecutului şi a viitorului

În întuneric, în cubul tău preferat, rădăcini îţi cresc undeva, în abis. Vibraţia imaterialului îţi crează o stare de nelinişte ce consternează chiar şi efemeridele. Gândurile îţi năpădesc din toate direcţile, scufundându-te într-o lume paralelă ce-ţi îngheaţă simţurile. Perpendicularitatea neuronilor ce-ţi construiesc gândurile suprapuse în straturi cleioase te sfărâmă în mii de bucăţele mici care te rănesc cu fiecare secundă ce lent trece. Tu, în întuneric nu poţi face nimic, ci răcneşti şi rămâi acolo. O minută îţi naşte în creier o feerie monocromă ce te face să înţelegi lumea ta. Pe bancă stai, iar trenul vieţii îţi trece prin faţă, într-un cadru de laborator, o lume construită pentru tine. Manipulabil ca o minge cu pete roşii, vezi cum clipele trec în acelaşi timp cu acceleratul ce în viteză-ţi şterge muchiile cubului. Încerci să schimbi ceva, nu poţi... strigătele tale par o comedie mută din timpuri apuse. Astfel, rămâi pe stop într-o bulină.

Zidul de idei

Discrimination Ar vrea... dar lumina nu-i surâde. Dorinţa-i este prea îndrăzneaţă. Lumea în care acum "ar vrea" nu este prielnică pentru acest lucru. Un nimic ar vrea, oricum. Condiţiile impuse de legile nescrise, create de roţile societăţii construite în secole marcate de involuţie şi revoluţie, nu permit ca acest "ar vrea" să se înfăptuiască. O flamă aprinsă îi menţine dorinţa vie având menirea de a îi lumina gândurile. Azi, neştiut e că flamei ceara i se sfârşeşte, dar străluceşte straşnic în întuneric din pricina unui spirit prea furtunos. Întreaga pseudoeuforie creată de magnetismul tacit dintre cele două elemente nedeterminate este o pură efemeră, o euforie ce cu siguranţă subscrie teoriei haosului. Sistemele angrenate în această piesă de teatru sunt malfuncţionale. Astfel, intern, o combustie în surdină se va sfârşi cândva, iar în exterior e linişte şi pace precum a fost şi va mai fi, nimic nu se ştie...

... iar în final, n-ar mai vrea?

Pentru tine

Dedicated to you Pentru tine... o lumină există. Ea pâlpâie fragil undeva. Nu e palpabilă şi nici de găsit nu poate fi. De vrei să ajungi la ea, numai Chronos te poate purta la ea. Cu răbdare şi pricepere, vei ajunge. Gestionează timpul cu abilitate şi nu pune pe podium clipele efemere. Pe linia ce ţi-o croieşti în lume, luna şi stelele, florile şi copacii, să-ţi fie prieteni buni. Hrăneşte-ţi sufletul şi inima-ţi caldă cu frumuseţea inestimabilă a bijuteriilor din natura ce acum lumea o sugrumă. Ocoleşte griul monoton şi lumina falsă prezentă-n diferite forme, căci mult prea preţioasa-ţi sănătate ţi-o seacă. Iar de vrei să-ţi îmbucuri neuronii, primeşte în dar cărţile lăsate în urmă de strămoşii prea-nvăţaţi, căci ele te vor lumina şi îţi vor deschide ochii în a înţelege tainele lumii; din cuvintele armonios înşirate vei culege simţiri nebănuite. Gândurile transmise prin cuvântul scris, sunt rodul muncii lor. Sufletul să ţi-l înţelegi, numai prin ele poţi. Uită-te în exteriorul cubului tău, ca un vultur cu spirit extrospectiv, vezi ce mişcă, nu judeca pripit. Acţionează după ce raţionezi. Vezi imaginea per ansamblu, observă conexiunile logice dintre evenimente şi nu ignora detaliile, ordonează haosul. Pentru a merge pe această cale, necesar este ca mediul să ţi-l cunoşti cât mai profund. Cunoaşterea e putere, iar puterea e raţiunea. Curajul şi verticalitatea să-ţi fie armele împotriva celor ce în drum îţi stau. Nu te uita în întunericul lor, nu căuta lumina în ochii lor falşi, ci urmează-ţi gândul şi simţirea. Nu asculta cum vântul ispititor îţi cântă, ci ascultă-ţi glasul inimii trecut prin filtrul raţiunii. O artă să faci din diplomaţie pentru a evita grohăiturile lor insipide. În momentele tale grele, cu chibzuinţă să iei măsuri, fără ezitări şi fără regrete. Iar de simţi vreodată că speranţa-ţi seacă, eu mulţumit ţi-o ofer toată. În lumea d-apoi, apreciere vei avea de-n astă lume respect ai oferit. Şi de vezi un om singur numărându-şi minutele în stele, tu să ştii că lumina lui se îneacă, iar timpul îl scufundă.

"... iar lumea a zâmbit."

Content updates

I've decided to publish the interpretation of my last artistic work I released here on the site. With this post I want to inform my readers that in the "Making of" pages for "The Wind of Change" project, you can now also find the complete interpretation. You can read what each element is meant to symbolize. As a side note, all the impressions expressed in the text are purely subjective and personal. They represent my ideas at the time the document was written, thus even my thoughts about the image are subject to change over time.

The Wind of Change - image

I also published an application interface I made for VegaWeb Solutions and a CD/DVD cover for the same project. I hope you like it.

V-Casa Interface V-Casa CD/DVD covers

And, finally, I have decided to publish a poster I've done several years ago. I very much like the colors :).

The Clock Timing - poster

Necrăpabilul

Între doi pereţi, o oglindă şi o lumânare, creierul se afumă, iar lumea nu vede ce-i în cub. Lumină ori întuneric? Linişte sau furtună? Nimeni nu ştie, nimeni nu pricepe. E o stare de confuzie ce se emană din literele afumate, o stare ce îneacă gândurile bune de altădată. Dorinţa e vie, motivaţia e moartă, iar cei de dincolo nu ştiu ce se prelinge printre ei, cântul sau cuvântul? Un cuvânt, doar atât e necesar ca cei ce trăiesc în această lume să închidă un ochi şi să-şi inhibe dorinţele. O aparentă lumină plină de dorinţe neştiute, la un metru distanţă, pâlpăie în neştire închisă în aerul îmbâcsit ce se coagulează în jurul ei zi de zi. Doar cu o simplă dorinţă, un om neexistent face ca lumina să tremure în propriul ei cub. Fiecare îşi petrece minutele într-o prelungită stare de extaz întârziat, blocat parcă de trecerea timpului. Un astfel de timp nemilos face ca distanţa să se prefacă în zid. Zidul se ridică, sensul se pierde, dar ideea rămâne. Doar introspecţia face scrum prezentul efemerid, astfel o ultimă cuvântare n-are loc.

Just one click away.

The wind of change image is done

After two years of working on my new 3D image, I am proud to announce that today I finally release it. The final image is ready at a resolution of 5596 x 4028 pixels.

The wind of change

In 27th of August 2005, I started working on this project. It's an image constructed as a diptych. It consists of two parts/sides which are in complete opposition.

This image is dedicated to Alizée Jacotey.

Thanks to Michael Auerbach, Radu Filip Cristian and to Tor-Erlend Elster for continued support and suggestions. I apologize if I forgot to list someone who provided me suggestions.

Technical details

  • Project size: 9,6 Gb
  • Files: 1 560
  • Published WIP images: 300 mb
  • Polygons: 2 917 023 [part 1] and 729 636 [part 2]

See the Making of for The wind of change project

I also released a comprehensive "Making of" page in which anyone can see how I've worked on the project. For those interested, I published more technical details.

Diviziunea

The CrackTe simţi singur ca-n codru, în ciuda faptului că în jur e o hărmălaie de neoprit. Vrei şi tu să intrii în rând, să faci parte din gălăgie, dar condiţia ta umană te impiedică. Eşti cimentat pentru o veşnicie ca să te simţi izolat. Tu dai voce gândurilor tale şi chiar strigi, dar tu eşti singurul care te auzi. O erodare lentă a spiritului tău se produce ca urmare a singurăţii interioare. Menirea ta în viaţă, de a fi izolat şi un element izolant pentru cei cu care intrii în contact, te scufundă în apus. Trăieşti din inerţia imensă cu care ai fost înzestrat în minutele primordiale ale vieţii ce acum o deteşti. Conştient de imensitatea metagândurilor tale încerci să te prinzi de mână, astfel încât să opreşti înecul neuronilor. Ani şi ani, un război tacit şi rece se va menţine, un război în care armele sunt cele două extreme ale gândirii omeneşti. Pe rând, iraţionalul şi raţionalul, vor juca rolul de zmeu sau de zeu. Iar ca în orice război, cel situat între cele două forţe oponente, are de pierdut cel mai mult. Tu eşti mediatorul. Mai vrei să continui?

ROBO Design v5 theme wallpapers

The ROBO Design v5 web site interface uses elements found in "The Wind of Change" project: flowers, plants and others. While working on the eye-candy factor of the v5 interface, I thought of creating some wallpapers with the same theme. The blue version was done for those who prefer this color.

ROBO Design v5.5 wallpaper (white)

ROBO Design v5.5 wallpaper (black)

ROBO Design v5.5 wallpaper (blue)

I hope you like them :).

Înainte de mâine

Un nou articol imaginativ :).

Selfish În umbra marelui Creator stai tu acum şi te rogi a pagubă, sumbru şi dezinvolt. Vorbele-ţi vibrează prin ţeastă străpungând gândurile ce acum-ţi sunt singure pe stâlp. Murmurul profund şi clar în peisajul gol al nopţii cristaline, îngână o odă dedicată propriei fiinţe, particularizându-te prin egoismul prea nefericit. Programezi prin vocalele tale un cântec posac ce are să-ţi spele creierii adormiţi peste zile şi nopţi. Neînfricat de cel ce-ţi umbreşte calea verticală, continui pe orizontalul făgaş apucat în tinereţea-ţi superficială, făgaş ce mâine te va cufunda în culori mate. Silueta-ţi nedesluşită acum tremură la adierea celei mai mici frunze din copacul cel înalt. Uitat de ceilalţi, uiţi la rândul tău de toţi. Nepăsător, sub stelele înflăcărate, aflat în beţia divină, adormi lent, iar mâine o vei lua de la capăt şi mai încrezut.

Noa, că super o fo'.

Elpis în transcendent

A possible ending La lumina lunii din reflexia oglinzii realizezi că vrei ceva, simţi nevoia urgentă de ceva, nu ştii ce, dar vrei. Zile întregi, săptămâni ai ştiut că e ceva, dar acum o droaie de molecule încep să-ţi iasă pe suprafaţă, membrele superioare-ţi tremură. Literele carbonizate se scurg făr-de sens pe hârtia gălbejită, iar în firavele tale degete, înroşita sapă îţi pare acum prea grea. Triştii pereţi intraţi în rezonanţă cu gândurile tale ce năpădesc printre neuronii ce se îneacă în materia cenuşie, fac o muzică ce izgoneşte muştele îmbătrânite. Acum şi aerul îţi pare că se pripeşte să îţi asigure plămânii oxigenaţi. Brusc! O clipă divină de claritate devine eternă şi poţi să vezi în tine. Ce vezi? Ştii ce este? E un gol adânc şi profund în fiinţa ta. Un gol ce a crescut cu anii, iar acum stagnează ca să-l poţi studia. Şi tu stagnezi cu spor şi nu mai poţi face nimic chiar dacă acum înţelegi ce a fost şi ce e. Acum vrei să faci ceva, nu se poate. Actualmente totul are o aura cu greutate sentimentală, totul este aparte. Mişcările-ţi par un dans sublim în apă, un dans în care corpul nu se mişcă, ci rămâne pe loc rânjind parcă la ceva ce a fost. Respiraţia îţi este de prisos. Sus şi jos sunt totuna, iar stânga - dreapta sunt noţiuni arhaice. Culorile s-au spălat toate. Albul şi negrul s-au contopit într-o substanţă atonă şi eliptică de formă. Particulele de praf îmbibate de strigătul trecutului, în aer stau acum uimite de feeria monotonă a momentului. Fotonii înnebuniţi de mirajul esteticii eternităţii uită să mai perpetueze lumina în unghiurile mai ascunse ale elementelor ce formează decorul sepiat. Timpul trece foarte lent, dar îţi place. Te vezi cum eşti înlocuit de un altcineva şi totuşi nu faci nimic. Stai perplex şi încremenit pentru o eternitate suspendat în eterul imens. Trenul de gânduri interne în gară e oprit, a îngheţat şi vatmanul, şi se zdrenţeleşte cu trecerea timpului efemerid. Ani şi ani, secole şi milenii trec prin tine, dar tu tot dispărut rămâi într-un punct fix.

Ai fost şi tot crezi că eşti.

Reflexie în literă

Dacă cineva se plictiseşte:

În faţa flămândei oglinzi stau şi îmi privesc gândurile reflectate în culori mate. Plouă în litere, şi-n foaia galbenă se scurge timidul Chronos fără să lase urme printre rândurile şterse. Lumina din spatele degetelor încleştate pe creasta muntelui de rateuri solemne, vibrează în parfumul de călimară fără să trezească fotonii adormiţi. Timpul se-ntrece cu cadenţa aritmică a cordului veşnic roşu de prisos. În dosul ferestrei, pe bolta îngheţată ce stă să se prăbuşească aleargă norii fugăriţi de vânt, stârnind hohote printre florile îmbătrânite prematur. Numai tu, veşnicul copil, izbit de impalpabil, simţi cum îţi adoarme materia pe scaunul tronificat, scufundându-te într-o noapte subatomică... Veşted şi aburit, praful se adună în straturi, sepificând mişcările lui Chronos.

Happy end.

Imposibilism

Venind dintr-o lume de un negru prea clar în noaptea cenuşie, m-am pus a scrie pentru cei ce ştiu că nu există, dar poate au fost, pe orizontul abisal. Un gând vertical d-un sumbru minut sclipea pe cerul întunecat spunându-mi cât de efemeră e clipa cea lungă care e mult prea importantă în schiţa şubredă a destinului. Adierea suavului vânt îmi încrestase între neuronii hiperactivi ai actualei generaţii o plăcută umbră de o potenţială escapadă în transcendent. Aflându-mă în postura de scrib latent, îţi conturez o lume construită numai pentru spiritul tău într-un cub autonom ce se micşorează sfios pe zi ce trece. Dorinţa ta de a contribui la schimbarea schiţei trasate din linii subţiri şi străvezii, îţi este suprimată de clipa primordială, de primul inocent minut din lungul şir al zilelor ca noaptea. Sufletul scufundat în aerul insuficient, trebuie să-şi găsească hrana în efemerul etern al clipelor tot mai rarefiate ce sclipesc pe pânza vieţii. În imposibilitatea de a cuprinde văzduhul trăirilor ce se scurg ca leucocitele prin venele corpului tău, poate, în schimbul eternei bătălii, vei mai prefera liniştea.

Ora 12. Închiderea.

WIP: The wind of change

Holla amigos!

It is a long time since I posted here :).

In this very moment I decided to spam this blog with my very first public WIP image from the upcoming 3D image.

Here it is, enjoy:

The wind of change

Some details:

  • Part 1: 3,3 millions of polygons
  • Part 2: 0,7 millions of polygons
  • Resolution: 2700 x 3500 for each part.
  • Render time: unknown by design. Part 1 is split in multiple scenes.

As a reminder: the project was started in August 2005 and nearing completion this year.

More details in the WIP page

Cinema 4D colour theme

Hello!

Incredibly this post is in English ;).

I've decided to publish the colour theme I made for Cinema 4D R10. I didn't like the default one because the colours were too dark for my taste and the overall scheme lacked good contrast between the elements (check boxes, buttons, little switches, etc). For this theme I've changed some buttons to fit with my colours. As you noticed, I am fond of the Windows's colours, so I want my applications to have a consistency in the interface. Most importantly, perhaps, it's that I changed the little tiny dots in the Object Manager. I've made the different states on/off/default very clear and easy to remember.

Hope you like it.

Cinema 4D screenshot

Download the C4D colour theme (RAR archive)

If you like the screen shot, you may download the file. Just extract the files in your \%Cinema 4D installation folder%\resource\schemes\ and run C4D R10 :). Select the colour theme from the Preferences dialog.

P.S. Don't worry about the French user interface.

Réthorique

Another writing of mine. This is something different, ironic style.

Réthorique Ce eşti tu când cu ochii tăi străvezii şi egoişti te uiţi în sfintele cărţi şi citeşti nişte litere mici ce-ţi par mai mult furnici? Armonia şi semantica literelor luate ca un întreg unitar, ţi se scurge prea repede printre sinapsele blocate din ţeasta-ţi fragilă şi zâmbeşti anorexic ca un naiv profesionist la multitudinea de cuvinte ce par a fi înşirate pentru a-ţi pierde timpul prea puţin preţios. Când nici foaia nu-ţi mai este de folos, dai uitării şi ultima speranţă a noastră. Ce îmbinare magică de litere timide te-ar putea defini(i) pe tine, cel ce te regăseşti în lumea stâlcită, dar multă?

/dev/null

În cercul tău

Venind dintr-o lume umedă, unde gândurile curg în şiroaie de lacrimi impure, privesc agale spre cerul golit de apa oceanului adânc şi plin de licurici flămânzi, în întunericul călduţ al primăverii ce se aşterne peste văzduh. Stau aşteptând apariţia sfioasei sfere neincandescente de pe boltă, şi simţind, parcă, materia vibrând prin aerul plăpând din pricina florilor ce ies lent din ademenitorul pământ, o bucurie imensă mă cuprinde, asistând miracolul vieţii noi. Trăirile şi freamătul naturii aflate în pragul unui nou început, se transformă în cuvinte ce vestesc metamorfozarea împrejurimilor. Însă, răcoarea iernii încă prezentă-mi îngheaţă neuronii fragili, iar pleoapele-mi cad ca doi stejari, încetând a mai scrie p-ascunziş în lumina stinsă. Aşadar, sub luciul potolit al boltei, adormit dus, visele lacrimilor se prefac într-o datorie nejustificabilă, iar datoria, peste noapte, e dorinţă, dorinţele - vise.

Ditto

The silmarillion

In July 2006 someone by the name Hayk Tonoyan has contacted me, asking for the permission to use some of the images I made. He wanted to make a web site about Tolkien's Tales.

Permission was granted by us, with the condition of mentioning who made the images by linking to our site. We were glad the author didn't just copy the images, he asked us first. This is something everybody must do.

After some delays (we even forgot about his request), he sent us an email in February 2007 to tell us that the site was published.

The site looks good. We like the final result. Take a look at The Silmarillion. The images were used wisely, we actually didn't expect his. :)

Congratulations!

Short discussion about the internet

In this blog post I'll be talking about how I see the future of standalone, desktop applications and the web.

I don't have an extraordinary knowledge about these trends, but from my observations... I noticed that more 'n more web applications are being developed by companies like Google. At the same time, to enable this ascending trend, the web browser developers are implementing more web standards and web technologies. In the near future, let's say 5 years, the web will start to overwhelm the desktop world. Users will use more the web, than the desktop applications. Already, one may play on-line music (Pandora, Last.FM), watch videos (Youtube, Dailymotion), edit videos (Adobe Photobucket - to be released), draw images, use on-line office applications and many more things. Frankly, I enjoy this phenomena, because I don't have to bother anymore so much with my OS. In the past 5 years, the Internet has grown onto me very much. When I first "met" with the WWW, I was just chatting on IRC and on Yahoo! IM. Today, I watch on-line videos on a daily basis, I listen on-line radios of all kinds. Oh, and I am blogging - hehe, I joined the Blog wagon.

Lately, Microsoft is joining the party. The first glimpse of them actually trying to keep up with the Nets, was seen when they announced the already. possibly lame, Windows Live services and by increasing IE's version: pIE 7. Looking onto the bright side of their "heavy work", I must say that they managed to initialize a process of rehabilitation of their so-called browser, which for years has been stalling the web evolution. And, I dare to say, it slows it even today. Imagine Yahoo using in their applications the power of SVG and other technologies already available in any of the superior browsers :). If Microsoft will strive, and it is possible, they will come-up with an IE 8 which will enable the web applications of the "future". But, I honestly believe that Microsoft will be suffocated by the Internet...

With this "Internet boom", another increase has been observed by my very active neuronal networks. The increase of garbage, the purest quality of its kind. That's due to the fact that more and more users have the possibility to publish their own "works", including me. I am now talking about the community sites, such as, but not limited to: FlickEr, Youtube, Deviantart, Blogspot, Last.FM and many other sites for studying the activity of the masses. If you navigate on any of the aforementioned sites, in a matter of minutes you can find, even by mistake, something that it is conflicting with your religion, education or whatever. The problem is that these sites are lacking moderators and, by being driven by an automated system for generating the pages, inadequate content is being displayed and promoted, instead of just being hidden somewhere on the site :). This is the case for: images/photos, videos and... comments. For avoiding any annoying contents being displayed, my recommendations are: on any site, there should be a button for "Display Comments", by default being turned off, thus one will not read by mistake negative comments. Another option, would be an anti-spam filtering for photos and videos. Automatically hiding contents which are using inadequate words. One last step would be... more moderators, more activity from their part. Any form of hate speech, sexual harassment or form of racism should be banned. Oh, yeah.. my "solutions" aren't panacea.

Also, with this Internet usage increase, the need of "censorship" is reaching high levels also :). Did it ever happen to you, when you were trying to watch a video of Alizée or ... Pavarotti to get a message like: "This video is currently not available in your region. Please try again later, we insist. We apologize for any inconveniences." ?. If you have used Yahoo Launchcast, Joost or anything similar, you must have encountered this. In my humble opinion, everything you see and you can click on it, you should be able to just have it :)... and not to be bothered where you are on Earth - you know, like a kid: you see, you want, it is a fact. The idea of the Internet is to be able to access any content from anywhere, by not being limited to your area. These kind of "error messages" are against the liberty offered by having Internet access. I also suspect that in the near future, many of the community sites, will turn into payed sites. The already addicted users will suddenly have to pay for their favorite services, because they "can't live" without them.

Even banners, ads and publicity on the web evolved pretty much, but I don't know anything about it... I block all the advertising servers within my favorite browser.

Enough with my blabbering, guys. See you next time.

Ultimul zid

The saga continues, another Romanian artistic writing.

The throneStând pe tronul întunericului ca o ciripă pe casă, în vântul aspru de iarnă cristalină, mă uit în jur, în luminişul fragil de dincolo de fereastra aprinsă, şi vãd în profunzimea lui o lume care încântă printr-un farmec aparent. Înceţişor, cuvintele din lumea lor încep să se audă ca o şoaptă, gâdilându-mi timpanul ascuţit de peste ani şi ani. Totul este în van când fiecare slovă din spusele lor şoptite, este o pură efemeră. Un zid inconfundabil filtrează ploaia de vorbe cu scopul de a lăsa perplexă fiecare unitate umană. Astfel, zilele continuă într-o aşa zisă linişte, aflându-mă în cutia pandorei ce are menirea de a balansa într-un mod coerent evenimentele şi repetiţia cotidiană.

Mulţumesc că ai citit.

Ocean de stele

Romanian "artistic" writing.

După cum am anunţat într-un mesaj precedent, voi mai avea scrieri de acest fel. Iată prima:

Aplecat, pe bancă, privesc agale spre griul timpului modern şi simt mireasma grădinii de flori de primprejur. Sus, un adânc ocean de stele sclipeşte şi stă să se prăbuşeaşcă peste vegetaţia multicoloră ce în neştire zâmbeşte şi se mişcă mladios în vibraţiile prea fragilului vânt. Iar eu, stând nemişcat, mă las cuprins de muzica creată de neuronii gânditori... O muzică pustiită de note şi de ritm, care lent se transformă în frica palpabilă de dincolo de uşa cutiei. Închizând ochii, o transpunere în planul viselor spulberate, devine aievea, iar restul se mistuie prea rapid pentru a mai fi o lume reală.

Ditto.

The new site: ROBO Design v5

This is the new ROBO Design web site. Thank you for visiting my blog.

With this new site we made sure that we can keep in-touch with the public more easier. Expect from now on more often updates. Feel free to navigate the simple interface :).

New content on the site:

One new sketch-like image: Integration of poverty

Integration of Poverty

5 new logos: Xeloda, OSCIR, R.R., LibTom Crypt v2, DSCMJ

Xeloda OSCIR RR logo DSCMJ logo LibTom Crypt v2 logo

4 new web sites: Sava Brancovici School, Henri Coandă High School, Școala Generală nr. 5, CIA 2007

Site interface for Henri Coandă High School from Arad, Romania

Sava Brancovici School - site interface Școala Generală nr. 5 - site interface CIA 2007 - site interface

2 new icon packs: Cadastrul Apelor [19 icons], Salarizare Personal [74 icons]

Cadastrul apelor Salarizare personal

One new fancy book cover: LibTom Crypt Developer Manual

LibTom Crypt Developer Manual

... and many new pages.

... 2006 was highly active.

About the site

ROBO Design v5 - front page I've been told that the interface design is not good. The ROBO Design logo is too retro, the colour theme is too brown and... last, but not least the navigation system is not good. Well the reasoning behind this interface was to make a simple, clean one. Nothing too fancy. The colour theme is inspired by the Ubuntu Linux distro, besides this we didn't want to stick to the blue colour. As for the navigation system, it's clear that by having so many menus, we would have cluttered the whole site. We wanted both to have our own pages, our own sort of site. Thus, the decision was to hide the menus under these two named parts/sides.

Radio dedications

Hi, again! :)

I am publishing radio dedications I've written in my spare time for a national Romanian radio station. They are all in Romanian, so, I apologize for the inconvenience. The station is named Mix FM, you may listen to it at www.mixfm.ro. Most of them are by me, those marked with "Mihai", are by my twin brother :).

Sper să vă placă acest tip de scrieri :). Gânduri mici şi sintetice. Toate dedicaţiile au fost citite cu voce tare pe post, chiar dacă unele sunt poate prea lungi. Voi mai scrie astfel de lucruri în blog-ul acesta.

Dorim să mulţumim în acest blog tuturor prezentatorilor care au citit aceste dedicaţii pe Mix FM. Le dorim ca această emisiune să aibă o viaţă lungă.

Sunt ordonate cronologic, cele mai noi sunt primele, cele mai vechi ultimele.

Mihai 04/02/2007 21:34

Luna răsare serafică în valurile adânc întunecate ale nopţii. Dimprejurul ei, bulbii strălucitori şi nemuritori înfloresc pe cer, dând un parfum abia simţit. Eu plutesc pe sunetele petalelor din paradisul depărtat, ce-mi colorează viziunea-n felurite nuanţe. ROBO Design vă doreşte să aveţi o plută frumoasă şi un voiaj colorat de parfumuri serafice. Audiţie plăcută la Frank Sinatra.

04/02/2007 22:14

Ca un visător ce se teme de propria sa umbră, în întuneric cu un condei gol, aşezat aparent liniştit pe jilţul iluzionărilor, stau şi scriu în strălucirea pâlpăindă a lunii ce prin fereastrã aşterne o fermecătoare vrajă ce inevitabil te topeşte încălzindu-te cu o bucurie ce n-are seamăn. Slovele pale se scurg încetişor printre degetele ce lin dansează după ritmul inimii ce saltă de mângâierea astrelor de pe prea curatul cer. Obosit şi desfrunzit de ceasul târziu ce trece molcom, pleoapele se apleacã trăgând cortina peste sceneta ce s-a încheiat. În culise, o dedicaţie s-a întrupat din literele proaspete. De pe culmea zenitului meu, ROBO Design, vă urează tuturor să aveţi o săptămână bună, spor la lucru şi deschideţi ferestrele, să intre lumina. Chris de burgh.

03/02/2007 20:02

Lucid Dreaming Parfumându-mã timid ca o furnică, pe bancă, realizez că soarele deja începe a se preface în cenuşă aurie. Mii şi mii de floricele parfumate-n tot atâtea culori vesele, acum încep să fie tot mai palide, căci cu ale lui braţe, întunericul zugrumă, din văzduh, întregul necuprins, prefăcând pustiul palpabil şi omniprezent, iar liniştea de cristal e viaţa. Îmbătându-mi ochii cu gânduri de-o fantezie colerică ce încetişor se aprind, împreună cu miile de suflete luminoase aşezate parcă pentru eternitate pe boltă doar că să călăuzească omul p-un drum de noapte. În pâcla feerică ce mă-nconjoară, aud cântul duios al unei lalele îmbujorate ce dansează ca o petalică în adierea vântului metalic ce acum îmi suflă-n ceafă trezindu-mi fiori din alte vremuri. ROBO Design vă urează vise plăcute în lumina lunii, un sfârşit de săptămână colorat, iar noaptea aceasta să fie cât mai parfumată de cuvinte cu litere prietenoase. Audiţie plăcută la Mylene Farmer - Désenchantée.

Mihai 28/01/2007 20:51

Culorile vesele ale cerului de seară târzie mă transpun în paradis, unde frumosul se poate regăsi în invizibilul monoton al zilelor. Lumina rotundă de pe cer mă aşteaptă şi-mi zâmbeşte când mă vede. Însă eu ştiu că ea e prea departe: rămân pe bancă, răcorit de adierea vântului albastru. ROBO Design doreşte consumatorilor MixFM numai respect. Melodia dorită: orice de la Frank Sinatra.

28/01/2007 20:40

Scufundându-mă printre formaţiuniile de neuroni ce-şi duc traiul nociv, mă regăsesc într-o pădure stinsă de trecutul vijelios al propriei mele fiinţe ce cu fiecare zi învaţă ceva nou, dar cu toate acestea un fenomen de eroziune internă se petrece, proces ce pare a se scurge din transcendentul intangibil al firii omeneşti. Însă, această acţiune reuseşte să menţină în viaţă hoardele de celule regăsite-n fiecare strat de evoluţie a ansamblului biologic din ce se constituie omul. Dincolo de aceste firmituri textilistice, un gând, firav ca firul de iarbă îmbibat de apa proaspătă a lacrimilor scurse din nourii grei, se decolorează scurgăndu-se pe hârtia de sub degetele plăpânde şi invizibile ochiului nepriceput... Astfel, cu ajutorul fiecărui element ce mă înconjoară, o dedicaţie întârziată vă cutremură micul timpan. ROBO Design vă urează tuturor să aveţi succes în noua săptămână, iar ca întotdeauna, să fiţi buni... şi lucrativi. Din inima, nu din cord, vă doresc audiţie cât se poate de plăcută la Alizée. că doar nu se va opri vântul precum cuvântul pe hârtie.

Mihai 21/01/2007 21:21

Invizibili dar unii simţiţi, urcăm scările nemuritoare ale paradisului în văzduhul vid al universului paralel ce ne aparţine. Jocul s-a stins iar acum căutăm nemulţumirile în petale, în oglinzi, în destin. ROBO Design vă doreşte ca, plictisiţi de eternitatea nemulţumirilor găsite, să nu uitaţi de fulgii de neauă, şi de zâmbetul fiinţelor dragi. Audiţie plăcută la Demis Roussos.

20/01/2007 19:42

Cu tot insuccesul timpului pierdut în van, roadele de dinainte menţin un aer de o reuşită perpetuă ce încă înfloreşte în văzul plebei nepricepute ce se înclină în bătaia vântul aspru... spre un abis cultural şi spiritual ce va inflama în mod nebănuit viitorul însufleţirii marilor aspiraţii omeneşti. Stând în umbra falnicelor şi greoaielor litere ce măresc taina necuprinsului întuneric ce are să se aşterne pe urmerii suavi ai copilului ce azi zâmbeşte prea naiv, încep a dansa ca o balerină cu ale mele degete pe foaia îngălbenită-ntunericul prefăcut în perle, iar în urma paşilor mâinii mele, o dedicaţie prelungită de năduful ascuţit al plămânilor, va răsuna ca un tunet purpuriu. ROBO Design vă urează tuturor să aveţi un sfârşit de săptămână cumpătat, chibzuinţă în treburile ce vă apasă pe umeri şi nu în ultimul rând... să fiţi paşnici precum o frunză în lumina soarelui. Chris de Burgh, vă rog.

14/01/2007 20:36

În odaia mea etern ocupată, stau eu preocupat de literele pixelate, iar o lumină sfioasă şi optimistă se răsfrânge în obstacolele ce constituie decorul de dinafarã. Un joc de lumină şi culoare înveseleşte odaia în micşorare, totul pare a fi o muzică lentă din amurgul frunzelor de toamnă ce gâdilă gâzele muncitoare. Inspirat de feeria sublimă a zilelor senine, ROBO Design vă clădeşte o dedicaţie din slove arămii. Să aveţi o săptămână sfântă ca stele de pe cer, iar lumina zilei ce intră pe fereastră, să fie cât mai stralucitoare pentru voi. În final... Alizée.

01/13/2007 21:04

Cu o floare-n mânã, între betoanele omniprezente, stau eu cufundat şi poleit de gândurile reci şi gri ce răzbat printre neuronii flămânzi de frumuseţea naturii. Un gând aparte îşi face simţită prezenţa în sufletul singuratec. Este dorul şi amintirea frumuseţii naturale din îndepărtatele zări. E o efemeră a paradisului pierdut hrănită de gânduri ce vibrează în această dedicaţie. Vă urez tuturor o seară plăcută şi veselă. Să fiţi bucuroşi... Chris de Burgh şi domna în rosu vă încântă.

07/01/2007 20:56

Încercănd la lumina copacului bătrân să adorm, am realizat în tihnă că sărbătorile au trecut ca o furnică pe sub căciula mea, iar nimeni nu a trăit sărbătoarea de a fi împăcat cu sine şi de a trăi o emoţie specială, emoţia de a fi cu cei dragi, pe prispă, în soarele de toamnă încă vie. Fiecare, mulţumindu-se să materializeze sărbătorile şi să se desentimentalizeze cu fiecare minut ce-şi adaugă, numai decât să îmbucure comercianţii. Cu primul zâmbet de duioşie duhovnicească, din acest an, în ceas târziu, încerc să retrezesc un gând de bucurie şi lumină interioară cu o dedicaţie pentru voi. Vă doresc tuturor La Mulţi Ani, să aveţi sănătate şi bucurii în noul an. Fie ca 2007 să vă aducă bucurii câte litere-n dedicaţia asta. De la ROBO Design... Alizée, că să ne vânturăm de ceea ce a fost.

17/12/2006 19:44

Într-o lume liniştită, dar vie, un mic gând de temere profundă se află aprins în mintea omului ce se micşorează încetişor, zilnic la lumina zilei stând la geamul postului de lucru. Războindu-se cu particolele vieţii ce încarcă mişcările de mult îngreunate, viitorul desprins din trecutul regăsit sub multe alte forme, răzbate în textul scris in ultimele ore ale zilei ce trecuse ca un minut dilatat greoi. ROBO Design vă urează tuturor un început de săptămână hrănită de cunoaştere asiduă şi să fiţi împăcaţi cu ceea ce cunoaşteţi. Vă doresc să aveţi audiţie plăcută la necunoscuta Alizée.

Mihai 16/12/2006 20:03

Globurile de Crăciun împodobesc cerul cristalin al nopţii de vid. Parfumul pur al miresei nopţii stăpâneşte spiriduşii ce se întrec cu pregătirile. Cu toţii aşteptăm să ne aducă înţeleptul cadouri. Acoperit cu pătura albă a iernii, ROBO Design vă doreşte căldură şi linişte-n pomul de Crăciun.

10/12/2006 21:37

Printre snopii de paie, văd aievea pe drumul pietruit de ţară o caleaşcă trecând prin faţa curţii, praful îmbietor printre razele serii timpurii de-o iarnă frumoasă trezeşte o imagine vie a clipelor frumoase petrecute în liniştea timpului trecut şi mă prefac, încetişor într-un colb de ceaţă pură în seara ce are să vină peste desişurile de ceară. În lumina soarelui deja apus, apăsând silabele grele ale stelelor de pe cer, vă spun tuturor să ascultaţi cu duioşie de cei ce vă vor binele, să petreceţi alături de cei dragi cât mai mult în linişte şi să aveţi o săptămână plăcută precum basmele din copilărie. Audiţie plăcută tuturor în lumina muzicii Alizéeice.

Mihai 09/12/2006 22:49

Crinii au înflorit strălucitor pe valurile albastre ale cerului. Parfumul lor străbate infinitul necunoscut şi mă face să visez mai mult, şi mai mult, la zilele de primăvară. ROBO Design doreşte tuturor doamnelor şi domnilor cele mai frumoase flori de pe bolta senină a vieţii. Melodia: orice de la Demis Roussos.

03/12/2006 21:07

În scutul de căldură, într-o lumină aurie de seară senină de toamnă, privesc îmbătat la frumoasa Spica cum din neant apare încetişor zâmbind cu a ei lumină pe înalta boltă cerească prevestind apariţia lui Arcturus. În această feerie de frumuseţi celeste, ROBO Design, din a lui odaie vă pictează o dedicaţie. Vă rog să aveţi o săptămână nouă şi înstelată, neînsetată după avuţie şi să aveţi linişte sufletească. Ciripind de dor după o vară caldă, vă cer Alizée - Veni Vedi Vici.

Mihai 26/11/2006 22:21

Numărând stelele, pe o bancă de lemn, în curtea casei, unde mirosul de crin trezeşte stelele nopţii, şi adoarme soarele, ROBO Design vă scrie o dedicaţie. Vă doreşte tuturor să simţiţi mirosul şi culoarea stelei voastre. Melodia Chris de Burgh - Lady in red.

Mihai 25/11/2006 21:38

În umbra soarelui, stelele strălucesc vesele pe rochia albastră a reginei de lapte. Ascultând ritmul vântului, ROBO Design culege floare albă de pe câmpia albastră. Mirosul de paie din căpiţele de pe deal se simte la fel de intens ca răcoarea serii. ROBO Design vă doreşte o seară lirică, şi să vă simţiţi complet relaxaţi. Să fie Chris de Burgh, Missing you.

19/11/2006 21:58

P-un picior de pai, c-o gură de rai, iacă vine-n cale un crai să vă spuie c-un grai dulce o dedicaţie lânoasă. S-aveţi o săptămână spumoasă, o duminică mai frumoasă şi cu un gând de o sfioasă sănătoasă, ROBO Design vă spuie noapte bună.

18/11/2006 20:03

În soarele de seară al toamnei târzii, dar caldă, o frunză mare cade lin în palmele mele; cuprinzându-o cu un calm aparte un suflu lăuntric se stârneşte, este bucuria liniştii în natură ce puţini au plăcerea de a o trăi. Cu frunza verde şi frumos mirositoare, o iau jos la vale, prin pădurea mare unde totul e ca o feerie bogată: copaci-nalţi, mari şi plini de taine strânse peste ani şi ani, flori colorate în culori rar întâlnite şi păsări fermecate încântă auzul. Luând un fir de iarbă verde încep a vă scrie o dedicaţie ce prin pădurea densă va răsuna. Cu litere mărunte şi suave vă doresc tuturor o zi frumoasă, să aveţi parte de o sâmbătă aparte şi sper că veţi asculta cu duioşie pe Alizée.

12/11/2006 19:28

Acolo, în îndepărtare, o luminiţă pâlpăie în întunecimea densă pentru fiecare om ce în chinurile sale zilnice se zbate pentru a ajunge la un nivel mai sus, iar pentru orice astfel de lumină fragilă un sfârşit se apropie cu o viteză tot mai mare, nimicind totul din văzduhul mic. Inspirat de oamenii ce parc-aşteaptă în întuneric să se ducă mai departe, iar timpul să-i prăfuiască, nerealizând că lumina din văzduh este stinsă de o vreme bună, vă scriu o dedicaţie a căror litere etern strălucitoare vor rămâne un intermediu de exprimare eficientă. Vă doresc tuturor să aveţi o autocunoaştere cât mai profundă, să tineţi cu mândrie de ţinta voastră în această lume şi să fiţi călăuziţi de bunătate. Lăsaţi-vă cuceriţi de Alizée - Veni Vedi Vici.

[Data necunoscută]

Ieşind tiptil dintre perechiile de copaci adormiţi în noaptea senilă cu stele plăpânde ce de-o eternitate sclipesc făr'de sens pe boltă, având un creion sleit de munca timpului, încep a vă scrie o dedicaţie mititică, vouă, celor ce ascultaţi acest post de radio. Vă doresc tuturor să aveţi voie bună, spor la lucru şi să descoperiţi cu bucurie noua melodie de la Alizée.

05/11/2006 19:57

Având dreptul de a scrie pe timp de-o seară cioară, un fior de săptămână (chioară) bună mă cuprinde în val de scrieri simpliste. Pe-ntuneric, pe d-ascuns sub o frunză de Arganacée, voi scrie o pictură în cuvinte amorfe. Eu, de bună voie şi nesilit de nimeni, ROBO Design, cu mâna pe tastatură, vă fac o dedicaţie pe ultra-scurte. Casă de piatră celor ce sunt proaspăt căsătoriţi, somn uşor pentru somnoroşi, spor la lucru pentru cei ce muncesc din dragoste, iar cei cu nimicurile, să aveţi parte de ce meritaţi. Vă felicit pe toţi cu Mylene Farmer.

04/11/2006 19:46

Printre fulgii jucăuşi ce îmi acoperă înalţii falnici umeri, stau întunecat în gerul nemilos al toamnei posace, iar un cristal săgetător străpunge necuprinsul determinând apariţia unei dedicaţii compusă de ROBO Design din litere reci, dar strâns legate între ele. Fie ca în această săptămână căldura să fie un amic pentru eternitate, frigul un cuvânt de decoraţie artistică, iar restul să fie ca luminiţele colorate de pe cerul cristalin. Din suflet pentru cei ce ascultă, Alizée să fie.

15/10/2006 21:08

Stând într-un compendium infinit al timpului etern şi perpetuu azi, sfâşiat de neştiinţa zilei de azi şi încercând să străpung nevăzutul prin eterna evoluţie a cunoaşterii individuale... ROBO Design vă sărută cu o dedicaţie lipsită de voioşie. Vă urez să fiţi cât mai aproape de sintagma arhicunoscută ... a-toate-ştiutor, fie ca orice test de perspicacitate, anduranţă psihologică sau fizică, şi de inteligenţă ... să fie pentru voi o floare la urechea dreaptă. Şi nu în ultimul rând, pe frontul de luptă, să aveţi o săptămână precum precedenta. Audiţie plăcută la ce vreţi voi.. că Alizée nu merge. Recomand Chris de Burgh

14/10/2006 19:22

Într-o toamnă pustie de octombrie, în camera mea goală, lângă scaun stau eu, cu o hârtie pur-albă şi lipsit de eternul şprinţ creativ, m-am pus a vă scrie o dedicaţie pe peretele vidului. Vă urez o seară plină de entuziasm omniprezent, o duminică plină de soare ca metaforele dulci din poezii, iar o săptămână împlinită de o multitudine de reuşite ce au să vă lase zâmbind peste zile şi nopţi. Din partea ROBO Design, audiţie plăcută la Alizée, că doar vântul nu stă, precum cuvântul scris.

13/10/2006 22:19

Stând pe malul Mureşului, într-o zi de Iulie, privesc agale şi făr-de sens. Împrejur mii şi mii de floricele palide, doar una zâmbea drăgălaş cu al ei glas ce suna ca o păsărică fermecată. ROBO Design parfumează auzul ascultătorilor MIX FM cu o dedicaţie simplă, de sfârşit de săptămână. Să aveţi un sfârşit de săptămână apoteotic, frunzele toamnei să nu vă stea în cale şi să nu uitaţi de frumoasele patriei. Vă doresc audiţie plăcută la Celine Dion - A new day has come.

08/10/2006 20:57

Soarele apune, într-o zi de duminică, iar la Mix FM, vestit de un glas duios, răsare un alt soare. Ascultătorii timizi se adună să asculte vibraţiile fragile ale corzilor vocale, ca droaia de ciupercuţe după o ploaie fină, în pădurea pictată-n culori eterne. Un ascultător mititel îi dedică făpturei zâmbitoare de pe tronul cenaclului... o melodie special pentru ea, Celine Dion.

08/10/2006 18:48

Deasupra codrului stufos, cocoţat pe un vârf de iarbă, admir mândra pustietate a toamnei... sub înalta boltă înstelată, vântul şuieră şi alienează sâbiile verzi, de acum... rărite. Coborându-mă... un dor de a scrie în feerie mă cuprinde; din multitudinea de picturi literare, pentru voi, ROBO Design alege o dedicaţie parfumată în culori de octombrie senin. Fie ca săptămâna ce vine, universul să fie creaţia voastră, florile - gândurile, iar miresmele vibrante ale codrilor ce dansează în vânt, să vă descreţească frunţiile în clipele mai grele. Vă urez audiţie plăcută la Chris de Burgh.

07/10/2006 20:49

Ascultând picurii de toamnă, octombrie pare mai sigur, literele neiniţiate pe foaie curg ca musculiţele firave, venite să mănânce. De pe un scaun etern ocupat, ROBO Design vă scrie o dedicaţie inspirată de picurii ce curgând, albesc fereastra, în mod frumos. Să aveţi un octombrie frumos, iar iarna ce vine să vă ofere ocazii frumoase prin care să vă reamintiţi de cei dragi. Audiţie plăcută la ... orice în franceză. Dar să fie Akizée. :)

06/10/2006 22:37

Într-o lume adâncă, albastru întunecată, raze strălucitoare şi plăpânde străpung nevăzutul, iar din tot ce mişcă, particole mari şi fermecătoare ţâşnesc ca o apă dintr-un izvor cristalin; leneş, ROBO Design vă scrie cu mişcări mlădioase, inspirat de lumea vie, o dedicaţie ce rămâne pe fundul abisal al timpului. Să aveţi un sfârşit de săptămână liniştit şi lipsit de temerile zilei de mâine, frumos ;), iar fiecare mişcare a voastră, să fie fermecătoare şi să gâdile necuprinsul ochiului. În încheierea acestui mesaj, în nespusa lume a tainelor, o comoară mi se arată, într-un cuib luminos: Alizée ! :)

01/10/2006 19:48

Mergând pe un drum de seară, ce duce spre o toamnă bătrână, de mână cu un greieraş, cântăm o doină delicată pentru stelele ce răsar în cale, iar ROBO Design vă scrie o delicaţie pictată-n cuvinte fragil alese pentru cei ce au timpan s-asculte. Să vă fie frunza, frunză, voia-bună şi mai bună, săptămâna ce vine şi mai reuşită decât precedenta, iar lumina soarelui să vă lumineze nu doar inima. Urez tuturor ascultătorilor audiţie plăcută la delicata Alizée. ;)

30/09/2006 21:03

Stând în fundul odăii, în faţa oglinzii, la o lumină sumbră ce pâlpăie mai des decât bătăile inimii, fiind inspirat de imaginea din oglinda fumurie, ROBO Design vă încântă cu o dedicaţie ce are să rămână în trecut, uitată de tumultul etern mai rapid. Cu toate că această seară se scufundă-n noapte, voi trebuie să rămâneţi veseli, dornici de munca zilnică şi să nu demisionaţi viaţa verticală pentru una orizontală. Vă urez din aburul nopţii noapte bună, iar Alizée să vă-ncânte.

29/09/2006 22:41

În lumina lămpaşului de seară, la fereastr-ascult cum vâjăie pacea aşternută peste meleaguri, inspirat de exploziile de licurici de peste drum, ROBO Design vă dezmierde cu o dedicaţie plăpândă, ce cu fumul literelor are să vă înduioşeze sufletele voastre. Vă doresc să aveţi un sfârşit de săptămână liniştit, lipsit de repezeala eternă a săptămânii, cei dragi să vă fie aproape, iar sufletul vostrul să fie bogat mirositor ca toamna aurie. Audiţie plăcută la... ce alege DJ-ul.

24/09/2006 20:17

Din bogatele lanuri de grâu din Normandia, mergând spre înaltul Turn Eiffel, auzind zurgălăii turmelor lui Napoleon şi văzând în îndepărtări înalţii falnici munţi Alpini, ROBO Design vă aduce sfios în dar, cu ocazia zilelor francofoniei, o dedicaţie inspirată de mult prea frumoasa Corsica. Să aveţi parte de o săptămână frumoasă, lipsită de ambuteiaje, să nu uitaţi de familie şi să fiţi plini, bogaţi, de nimic altceva, decât de bucurii care să vă încânte inima cea neostenită. Audiţie plăcută la o adevărată ajaxiancă, Alizée.

23/09/2006 23:05

Într-un ceas târziu de seară absurdă, din dosul sunetelor ce par a fi o muzică, ROBO Design descompune în mai multe note muzicale o dedicaţie versificantă pentru toţi ascultatorii nocturni ai lui Mix FM. Fie ca muzica bună să vă încânte viaţa de zi cu zi şi notele muzicale să vă fie nişte jucării, iar gălăgia să fie de domeniul trecutului. Vă doresc în mod călduros... audiţie plăcută... la Alizée.

22/09/2006 22:30

Dintre mii şi mii de fulgi, ROBO Design iese zâmbind timid, cu o uşoară melancolie, să vă încânte cu o urare simplă, din cele mai vechi timpuri pentru fanii Alizée: să aveţi parte de o viaţă uşoară, să nu uitaţi de cei din jur şi să fiţi productivi. Audiţie plăcută la Alizée, preferata voastră ... şi ... :)

17/09/2006 21:04

De sub stelajul plin cu borcane de miere, sub un capac plin de gem, ROBO Design vă face o strigătură în fel şi chip. Să aveţi parte de o viaţă dulce ca mustul de struguri, reuşitele să se ţină lanţ ca gelatina, iar somnul să vă fie plin de arome dulci ca stelele pâlpăinde de pe însufleţita boltă a cerului de toamnă jună. Să vă fie seara aceasta ca Alizée.

16/09/2006 22:06

Pentru a descreţii frunţiile ascultătorilor, ROBO Design revine cu un nou mesaj foarte special, inedit: toate cele bune şi audiţie plăcută la Alizée.

Mihai 15/09/2006 21:49

De pe câmpiile stratificate unde zboară fluturii ce alină pădurile cu parfumul lor, ROBO Design doreşte tuturor frumoaselor şi frumoşilor spor la învătătură-n noul an şcolar. Să vă încânte iarăşi Alizée.

09/09/2006 19:50

Din crângul fermecat unde păsările au adomit înflorind de cu zori, iar copacii viu coloraţi cântă o doină duioasă şi vântul înviorează florile zburând spre ţările calde, de sub o frunză bogată, ROBO Design iese să vă spuie împăcat, o urare din patru zări. Să aveţi parte de sănătate mai puternică decât trunchiul unui stejar, bogăţie eternă şi bucurii mai multe decât petalele unui trandafir proaspăt de primăvară. O melodie de la mine, din ciur aleasă... pentru voi, Alizée.

08/09/2006 21:43

ROBO Design, de pe cea mai înaltă culme a liniştii de toamnă, urează ascultătoarelor şi ascultătorilor, o seară mai plăcută ca toamna şi mai frumoasă şi bogată ca iarna. Vă dorim audiţie plăcută la Alizée, cu o melodie ce are să vă încălzească inimile bogate de duioşie.

03/09/2006 20:35

Din pădurea întârziată, prin nuferii galbeni ce-o-ncarcă, într-o zi de duminică luminoasă, ROBO Design urează şuierând de veselie, tuturor ascultătorilor Mix FM... să aveţi parte de o săptămână proaspătă ca o dimineaţă însorită dintr-o zi de primăvară, iar o viaţă ca o jună bombonică şi să aveţi bucurii strălucitoare mai multe ca stelele de pe înalta boltă. Audiţie plăcută la Alizée.

02/09/2006 20:43

De pe câmpiile agreste, sub cerul înstelat de toamnă tânără, ROBO Design urează bunilor ascultători ai radioului Mix FM, sănăte din plin, bucurii mai multe ca niciodată şi audiţie plăcută la eterna Alizée.

Mihai 01/09/2006 21:42

De la ROBO Design pentru gemenii Ubuntu şi Debian sănătate şi succes în afaceri, ştiţi voi care. Vă rog să daţi play la mp3-ul Alizée de la Moi Lolita. :)

20/08/2006 20:39

Vântul bate lin, iar soarele romantic apune, într-o căldură înstelată. ROBO Design dedică tuturor visătorilor melodia Tu es foutu de la In-Grid.

Vă mulțumesc.

Upcoming 3D images

I am letting you all know that I am working on two new 3D images. One will be aiming for photorealism and the other one is artistic. The photo realistic scene is in the works from early of 2005 and the artistic one, from late summer of the same year. Since I started working on the artistic one, no new personal 3D image has been released. I was busy working on it ;). During this year, 2007, I will finish the artistic image and resume work on the photo realistic one.

For doing the artistic image, I've learned many new things in 3D, so I hope it will be something nice ;). Few things I learned: management of big scenes [millions of polygons], simple rigging, 3D painting, poly-by-poly modeling and many other things. See the work in progress page for more details.