Elpis în transcendent

A possible ending La lumina lunii din reflexia oglinzii realizezi că vrei ceva, simţi nevoia urgentă de ceva, nu ştii ce, dar vrei. Zile întregi, săptămâni ai ştiut că e ceva, dar acum o droaie de molecule încep să-ţi iasă pe suprafaţă, membrele superioare-ţi tremură. Literele carbonizate se scurg făr-de sens pe hârtia gălbejită, iar în firavele tale degete, înroşita sapă îţi pare acum prea grea. Triştii pereţi intraţi în rezonanţă cu gândurile tale ce năpădesc printre neuronii ce se îneacă în materia cenuşie, fac o muzică ce izgoneşte muştele îmbătrânite. Acum şi aerul îţi pare că se pripeşte să îţi asigure plămânii oxigenaţi. Brusc! O clipă divină de claritate devine eternă şi poţi să vezi în tine. Ce vezi? Ştii ce este? E un gol adânc şi profund în fiinţa ta. Un gol ce a crescut cu anii, iar acum stagnează ca să-l poţi studia. Şi tu stagnezi cu spor şi nu mai poţi face nimic chiar dacă acum înţelegi ce a fost şi ce e. Acum vrei să faci ceva, nu se poate. Actualmente totul are o aura cu greutate sentimentală, totul este aparte. Mişcările-ţi par un dans sublim în apă, un dans în care corpul nu se mişcă, ci rămâne pe loc rânjind parcă la ceva ce a fost. Respiraţia îţi este de prisos. Sus şi jos sunt totuna, iar stânga - dreapta sunt noţiuni arhaice. Culorile s-au spălat toate. Albul şi negrul s-au contopit într-o substanţă atonă şi eliptică de formă. Particulele de praf îmbibate de strigătul trecutului, în aer stau acum uimite de feeria monotonă a momentului. Fotonii înnebuniţi de mirajul esteticii eternităţii uită să mai perpetueze lumina în unghiurile mai ascunse ale elementelor ce formează decorul sepiat. Timpul trece foarte lent, dar îţi place. Te vezi cum eşti înlocuit de un altcineva şi totuşi nu faci nimic. Stai perplex şi încremenit pentru o eternitate suspendat în eterul imens. Trenul de gânduri interne în gară e oprit, a îngheţat şi vatmanul, şi se zdrenţeleşte cu trecerea timpului efemerid. Ani şi ani, secole şi milenii trec prin tine, dar tu tot dispărut rămâi într-un punct fix.

Ai fost şi tot crezi că eşti.

Reflexie în literă

Dacă cineva se plictiseşte:

În faţa flămândei oglinzi stau şi îmi privesc gândurile reflectate în culori mate. Plouă în litere, şi-n foaia galbenă se scurge timidul Chronos fără să lase urme printre rândurile şterse. Lumina din spatele degetelor încleştate pe creasta muntelui de rateuri solemne, vibrează în parfumul de călimară fără să trezească fotonii adormiţi. Timpul se-ntrece cu cadenţa aritmică a cordului veşnic roşu de prisos. În dosul ferestrei, pe bolta îngheţată ce stă să se prăbuşească aleargă norii fugăriţi de vânt, stârnind hohote printre florile îmbătrânite prematur. Numai tu, veşnicul copil, izbit de impalpabil, simţi cum îţi adoarme materia pe scaunul tronificat, scufundându-te într-o noapte subatomică... Veşted şi aburit, praful se adună în straturi, sepificând mişcările lui Chronos.

Happy end.

Imposibilism

Venind dintr-o lume de un negru prea clar în noaptea cenuşie, m-am pus a scrie pentru cei ce ştiu că nu există, dar poate au fost, pe orizontul abisal. Un gând vertical d-un sumbru minut sclipea pe cerul întunecat spunându-mi cât de efemeră e clipa cea lungă care e mult prea importantă în schiţa şubredă a destinului. Adierea suavului vânt îmi încrestase între neuronii hiperactivi ai actualei generaţii o plăcută umbră de o potenţială escapadă în transcendent. Aflându-mă în postura de scrib latent, îţi conturez o lume construită numai pentru spiritul tău într-un cub autonom ce se micşorează sfios pe zi ce trece. Dorinţa ta de a contribui la schimbarea schiţei trasate din linii subţiri şi străvezii, îţi este suprimată de clipa primordială, de primul inocent minut din lungul şir al zilelor ca noaptea. Sufletul scufundat în aerul insuficient, trebuie să-şi găsească hrana în efemerul etern al clipelor tot mai rarefiate ce sclipesc pe pânza vieţii. În imposibilitatea de a cuprinde văzduhul trăirilor ce se scurg ca leucocitele prin venele corpului tău, poate, în schimbul eternei bătălii, vei mai prefera liniştea.

Ora 12. Închiderea.

WIP: The wind of change

Holla amigos!

It is a long time since I posted here :).

In this very moment I decided to spam this blog with my very first public WIP image from the upcoming 3D image.

Here it is, enjoy:

The wind of change

Some details:

  • Part 1: 3,3 millions of polygons
  • Part 2: 0,7 millions of polygons
  • Resolution: 2700 x 3500 for each part.
  • Render time: unknown by design. Part 1 is split in multiple scenes.

As a reminder: the project was started in August 2005 and nearing completion this year.

More details in the WIP page

Cinema 4D colour theme

Hello!

Incredibly this post is in English ;).

I've decided to publish the colour theme I made for Cinema 4D R10. I didn't like the default one because the colours were too dark for my taste and the overall scheme lacked good contrast between the elements (check boxes, buttons, little switches, etc). For this theme I've changed some buttons to fit with my colours. As you noticed, I am fond of the Windows's colours, so I want my applications to have a consistency in the interface. Most importantly, perhaps, it's that I changed the little tiny dots in the Object Manager. I've made the different states on/off/default very clear and easy to remember.

Hope you like it.

Cinema 4D screenshot

Download the C4D colour theme (RAR archive)

If you like the screen shot, you may download the file. Just extract the files in your \%Cinema 4D installation folder%\resource\schemes\ and run C4D R10 :). Select the colour theme from the Preferences dialog.

P.S. Don't worry about the French user interface.

Réthorique

Another writing of mine. This is something different, ironic style.

Réthorique Ce eşti tu când cu ochii tăi străvezii şi egoişti te uiţi în sfintele cărţi şi citeşti nişte litere mici ce-ţi par mai mult furnici? Armonia şi semantica literelor luate ca un întreg unitar, ţi se scurge prea repede printre sinapsele blocate din ţeasta-ţi fragilă şi zâmbeşti anorexic ca un naiv profesionist la multitudinea de cuvinte ce par a fi înşirate pentru a-ţi pierde timpul prea puţin preţios. Când nici foaia nu-ţi mai este de folos, dai uitării şi ultima speranţă a noastră. Ce îmbinare magică de litere timide te-ar putea defini(i) pe tine, cel ce te regăseşti în lumea stâlcită, dar multă?

/dev/null

În cercul tău

Venind dintr-o lume umedă, unde gândurile curg în şiroaie de lacrimi impure, privesc agale spre cerul golit de apa oceanului adânc şi plin de licurici flămânzi, în întunericul călduţ al primăverii ce se aşterne peste văzduh. Stau aşteptând apariţia sfioasei sfere neincandescente de pe boltă, şi simţind, parcă, materia vibrând prin aerul plăpând din pricina florilor ce ies lent din ademenitorul pământ, o bucurie imensă mă cuprinde, asistând miracolul vieţii noi. Trăirile şi freamătul naturii aflate în pragul unui nou început, se transformă în cuvinte ce vestesc metamorfozarea împrejurimilor. Însă, răcoarea iernii încă prezentă-mi îngheaţă neuronii fragili, iar pleoapele-mi cad ca doi stejari, încetând a mai scrie p-ascunziş în lumina stinsă. Aşadar, sub luciul potolit al boltei, adormit dus, visele lacrimilor se prefac într-o datorie nejustificabilă, iar datoria, peste noapte, e dorinţă, dorinţele - vise.

Ditto

The silmarillion

In July 2006 someone by the name Hayk Tonoyan has contacted me, asking for the permission to use some of the images I made. He wanted to make a web site about Tolkien's Tales.

Permission was granted by us, with the condition of mentioning who made the images by linking to our site. We were glad the author didn't just copy the images, he asked us first. This is something everybody must do.

After some delays (we even forgot about his request), he sent us an email in February 2007 to tell us that the site was published.

The site looks good. We like the final result. Take a look at The Silmarillion. The images were used wisely, we actually didn't expect his. :)

Congratulations!

Short discussion about the internet

In this blog post I'll be talking about how I see the future of standalone, desktop applications and the web.

I don't have an extraordinary knowledge about these trends, but from my observations... I noticed that more 'n more web applications are being developed by companies like Google. At the same time, to enable this ascending trend, the web browser developers are implementing more web standards and web technologies. In the near future, let's say 5 years, the web will start to overwhelm the desktop world. Users will use more the web, than the desktop applications. Already, one may play on-line music (Pandora, Last.FM), watch videos (Youtube, Dailymotion), edit videos (Adobe Photobucket - to be released), draw images, use on-line office applications and many more things. Frankly, I enjoy this phenomena, because I don't have to bother anymore so much with my OS. In the past 5 years, the Internet has grown onto me very much. When I first "met" with the WWW, I was just chatting on IRC and on Yahoo! IM. Today, I watch on-line videos on a daily basis, I listen on-line radios of all kinds. Oh, and I am blogging - hehe, I joined the Blog wagon.

Lately, Microsoft is joining the party. The first glimpse of them actually trying to keep up with the Nets, was seen when they announced the already. possibly lame, Windows Live services and by increasing IE's version: pIE 7. Looking onto the bright side of their "heavy work", I must say that they managed to initialize a process of rehabilitation of their so-called browser, which for years has been stalling the web evolution. And, I dare to say, it slows it even today. Imagine Yahoo using in their applications the power of SVG and other technologies already available in any of the superior browsers :). If Microsoft will strive, and it is possible, they will come-up with an IE 8 which will enable the web applications of the "future". But, I honestly believe that Microsoft will be suffocated by the Internet...

With this "Internet boom", another increase has been observed by my very active neuronal networks. The increase of garbage, the purest quality of its kind. That's due to the fact that more and more users have the possibility to publish their own "works", including me. I am now talking about the community sites, such as, but not limited to: FlickEr, Youtube, Deviantart, Blogspot, Last.FM and many other sites for studying the activity of the masses. If you navigate on any of the aforementioned sites, in a matter of minutes you can find, even by mistake, something that it is conflicting with your religion, education or whatever. The problem is that these sites are lacking moderators and, by being driven by an automated system for generating the pages, inadequate content is being displayed and promoted, instead of just being hidden somewhere on the site :). This is the case for: images/photos, videos and... comments. For avoiding any annoying contents being displayed, my recommendations are: on any site, there should be a button for "Display Comments", by default being turned off, thus one will not read by mistake negative comments. Another option, would be an anti-spam filtering for photos and videos. Automatically hiding contents which are using inadequate words. One last step would be... more moderators, more activity from their part. Any form of hate speech, sexual harassment or form of racism should be banned. Oh, yeah.. my "solutions" aren't panacea.

Also, with this Internet usage increase, the need of "censorship" is reaching high levels also :). Did it ever happen to you, when you were trying to watch a video of Alizée or ... Pavarotti to get a message like: "This video is currently not available in your region. Please try again later, we insist. We apologize for any inconveniences." ?. If you have used Yahoo Launchcast, Joost or anything similar, you must have encountered this. In my humble opinion, everything you see and you can click on it, you should be able to just have it :)... and not to be bothered where you are on Earth - you know, like a kid: you see, you want, it is a fact. The idea of the Internet is to be able to access any content from anywhere, by not being limited to your area. These kind of "error messages" are against the liberty offered by having Internet access. I also suspect that in the near future, many of the community sites, will turn into payed sites. The already addicted users will suddenly have to pay for their favorite services, because they "can't live" without them.

Even banners, ads and publicity on the web evolved pretty much, but I don't know anything about it... I block all the advertising servers within my favorite browser.

Enough with my blabbering, guys. See you next time.